Trafiksäkerhetsrisker

Viktigast för ett fordons väggrepp är alltid däcken, därefter fjädringen och chassiet, först därefter eventuella tekniska stödsystem. DRF har gjort en riskinventering om vad som kan gå snett i trafiken om hjulutrustningen inte är i fullgott skick. Läs tabellen som finns till höger.

I samarbete med NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) och VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) driver vi för närvarande ett projekt med stöd av Skyltfonden.

Syftet med projektet är att genom en litteraturöversikt sammanställa vilka kunskaper som finns om samband mellan däck/fälg/hjul och trafiksäkerhet (bromssystem inkluderas inte). Syftet är också att utifrån denna kunskap föreslå åtgärder relaterade till däck/fälg/hjul som kan förbättra trafiksäkerheten samt värdera nyttan av att införa en mer systematisk registrering av däck/fälg/hjul som ingrediens i olycksförlopp och skadekonsekvens. Förslag till behov av fortsatt forskning kommer också att presenteras.