top of page
DRF frågar.JPG

DRF frågar är en enkätundersökning för DRF medlemmar baserat på olika teman. Temat varierar under året med ett undantag, nämligen skiftestiden under vårsäsongen. En prioriterad fråga som DRF driver. DRF frågar är en möjlighet för medlemmarna att dela med sig av sin åsikt och samtidigt utbyta kunskap och information i syfte att tillsammans utveckla förbundet i fortsatt positiv riktning.  Det är samtidigt ett viktigt verktyg för insamling av data i dialog med myndigheter, politiker, media mm. 

Vill du veta mer om DRF frågar? Vänligen kontakta info@drf.se

DRF frågar_resultat.png

Skiftestiden 2022

Våren 2022

bottom of page