Nytt försäkringserbjudande – Sjukvårdsförsäkring 299 SEK / månad

Försäkringskompetens kan från och med nu även erbjuda en förmånlig sjukvårdsförsäkring för dig som medlem i DRF. Försäkringen ger möjlighet till sjukvårdsrådgivning och snabb vård hos privata vårdgivare. Försäkringen gäller med en självrisk om 750 SEK som betalas vid första fysiska besök hos vårdgivare. Efterföljande besök och eventuell operation gäller utan ytterligare självrisk. Premien är 299 SEK / anställd och månad och det behövs ingen hälsodeklaration för att kunna teckna försäkringen. Det räcker att arbetsgivaren intygar att personalen är fullt arbetsför.

Sjukvårdsförsäkring

Försäkrings Kompetens

Företagsförsäkringen blir ännu bättre

Efter omförhandling av företagsförsäkringsavtalet som tecknats för medlemmar inom DRF, kan vi meddela att försäkringen nu blivit ännu bättre. De redan generösa villkoren blir i allt väsentligt oförändrade, men premien sänks för momentet ”flytande försäkring för kunders fordon” med 10 %. Även övriga moment får en lägre premie. Redan innan denna premiesänkning vet vi att de flesta lyckats sänka sina försäkringskostnader med 20 – 30 % och nu sjunker kostnaden således ytterligare. Försäkringen har villkor särskilt anpassade till de risker som uppstår i däckverkstadsbranschen. Bl a ingår maskinskadeförsäkring som kan ersätta haveri på en lyft eller balanseringsmaskin. Oljeskadeförsäkring, miljöansvar och förmögenhetsbrottsförsäkring ingår också i grundskyddet. Om Ni inte redan tecknat försäkringen rekommenderar vi Er att ta kontakt med Försäkringskompetens för en kostnadsfri jämförelse. Försäkringskompetens når Ni enklast via telefon 018-370145 eller via mail info@fkomp.com.

Företagsförsäkring

Försäkrings Kompetens