Däckspecialisternas Riksförbund - DRF

Däckspecialisterna -DRF - är en branschorganisation för Sveriges däck-, fälg- och serviceverkstäder. Våra medlemmar är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster.

Att anlita en medlem i DRF medför en trygghet för kunderna eftersom medlemmarna förbundit sig att ha rätt kompetensnivå och att efterfölja gällande lagar och regler. Dessutom har DRF ett avtal med Konsumentverket vilket borgar för ytterligare trygghet för kunderna.

Förbundet har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma intressen och vara en god opinionsbildare genom att arbeta för att både de enskilda medlemmarna och branschen i dess helhet vinner aktning och förtroende för branschens utveckling.

Sedan hösten 2017 är DRF en del av Däckbranschen Sverige som är en gemensam utförarorganisation för Däckspecialisterna i DRF, Däck-, Fälg-, och Tillbehörleverantörerna i DFTF samt svensk Däckåtervinning AB.
Inom Däckbranschen Sverige arbetar vi aktivt för Säkerhet, Hållbarhet, Hälsa- och Miljö, Kompetens och Transparens samt Lika villkor. Läs mer på www.dackbranschen.se

Detta arbete sker genom bevakning av lagstiftning, teknik, ekonomi och yrkeskunnande med ambitionen att medlemmarna skall vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster.

DRF verkar för säkerhet och miljö i vägtransportsystemet genom samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

DRF har för närvarande ca 600 medlemmar

DRF bidrar till gymnasiets fordons- och transportprogram: Hjulutrustningsteknik. Det har aldrig tidigare funnits någon offentlig utbildning för branschanställda. Det är ett mått på att däck- och hjulservice är en verksamhet med stort och växande kunskapsinnehåll, med betydelse för såväl trafiksäkerheten som miljön.

DRF Serviceavtal med Konsumentverket

Under många år har DRF och Konsumentverket haft en överenskommelse för kundens och verkstadens trygghet. Detta avtal har den 1 juli 2013 uppdaterats med bl.a villkor för däckförvaring. DRF serviceavtal med Konsumentverket

Kriterier för medlemskap

I samband med årsstämman i slutet av maj uppdaterades kriterierna för medlemskap i DRF. Har du frågor gällande kriterierna är du välkommen att kontakta Ulrik Jönsson på ulrik.jonsson@drf.se