Resultat från årets däckrazzior

Tylosand_2008

2018-09-21

Förra veckan genomfördes däckrazzior i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Drygt sju av tio tillfrågade förare hade inte mätt däcktrycket den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast. Var femtonde kontrollerad bil (6,7 procent) hade så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punkte- ring. Drygt 23 procent hade minst ett slitet däck med tre millimeter eller mindre mönsterdjup. Knappt tre procent hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup.

? Resultaten när det gäller däcktryck och mönsterdjup liknar dem från de senaste årens däckrazzior. På lite längre sikt, sedan vi startade med däckrazzior i Sverige, ser vi en trend att andelen bilar med slitna däck eller olagligt mönsterdjup minskar, säger Rickard Cosini, NTF.
Andelen vinterdäck på sommaren var den högsta noterade hittills: 11,9 procent. Detta kan delvis förklaras med fokus på södra Sverige i årets däckrazzia, med flest undersökta bilar i Västra Götaland och Skåne. I sö- der är andelen dubbfria vinterdäck på vintern större än i norr.
? De bilister som väljer vinterdäck på sommaren finns främst i gruppen som kör dubbfritt på vintern, ef- tersom det inte är lagkrav för dessa att skifta till sommardäck, vilket det ju är när det gäller dubbdäck, säger Rickard Cosini.
Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15?20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med som- mardäck av motsvarande kvalitet.
Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI (Statens väg- och transportforsknings- institut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Vid däck- razziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhets- prov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.
Mer information
För mer information, kontakta:
Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, 070-819 01 50
Mattias Hjort, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91
Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13
Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 070-687 03 66 Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47