Däckregler

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna kring däck och fälg.

Läs mer om energimärkningssystemet.

Till vänster finner du koncentrerad och snabbt tillgänglig information om reglerna, om distanshandel och om pågående studier kring trafiksäkerhetsrisker.

Viktigast för ett fordons väggrepp är alltid däcken, därefter fjädringen och chassiet, först därefter eventuella tekniska stödsystem. För dig som söker information har DRF här ställt samman ett intressant material för din tjänst under de tre flikarna intill.

Ansvarig myndighet är Transportstyrelsen. På deras hemsida om fordonsregler finns utförlig information om däck.

NYHET: Observera att det är krav på vinterdäck även på tunga fordon från 1 januari 2013.

STRO´s hemsida finner du en lista med personbilsdäck som av däckfabrikanten anses som särskilt framtaget för vinterkörning och därmed uppfyller Vägverkets krav. Listan bygger på uppgifter från respektive däckimportör och STRO ansvarar inte för uppgifternas riktighet.

STRO har också på begäran av Transportstyrelsen börjat titta på möjligheten att skapa en motsvarande lista för vinterdäck till tunga fordons drivaxel enligt det förslag till förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) och ändring i Vägverkets respektive Transportstyrelsens föreskrifter, som träder i kraft den 1/1 2013. Denna lista beräknas dock inte vara klar till de nya föreskrifternas införande p.g.a. dess komplexitet, utan det är tills en sådan är klar respektive däckfabrikants skyldighet att intyga att ett visst däck uppfyller kraven.

Saknar du information?

Om du saknar svar på någon fråga eller upplever något som oklart är vi tacksamma om du kontaktar oss.