Trafiksäkerhetsrisker

Viktigast för ett fordons väggrepp är alltid däcken, därefter fjädringen och chassiet, först därefter eventuella tekniska stödsystem. DRF har gjort en riskinventering om vad som kan gå snett i trafiken om hjulutrustningen inte är i fullgott skick. Läs tabellen som finns till höger.

I samarbete med VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) har DRF drivit ett projekt med stöd av Skyltfonden.

Syftet med projektet har varit att genom en litteraturöversikt sammanställa vilka kunskaper som finns om samband mellan däck/fälg/hjul och trafiksäkerhet (bromssystem inkluderas inte). Syftet har också varit att utifrån denna kunskap föreslå åtgärder relaterade till däck/fälg/hjul som kan förbättra trafiksäkerheten samt värdera nyttan av att införa en mer systematisk registrering av däck/fälg/hjul som orsak i olycksförlopp och skadekonsekvens.