top of page

Däckspecialister sedan 1937

Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) är sedan 1937 en branschorganisation för distributionsledet och för Sveriges däck-, fälg och serviceverkstäder. Hjulet är mänsklighetens kanske viktigaste uppfinning och det moderna däcket har en samhällsbärande funktion i vårt moderna liv. Som bransch har vi därför ett stort ansvar och därför står säkerhet, trygghet och hållbarhet högst på listan över vad vi verkar för.  Medlemmarna i DRF är auktoriserade däckspecialister, vilket är en trygghet för kunden och borgar för en hög service- och kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. Som medlem i DRF håller man öppet största delen av året runt och finns tillgänglig för reparationer, försäljning, frågor med mera. 

DRF medlemmar är auktoriserade däckverkstäder 

För att uppfylla medlemskriterierna för Däckspecialisternas Riksförbund krävs auktorisation, vilken erhålls genom en årlig självdeklarationsprocess. Verkstäder som uppfyller dessa kriterier blir automatiskt auktoriserade och tilldelas ett intyg som bekräftar att de har uppfyllt kraven för det aktuella året. DRF:s medlemskrav innebär bland annat att man ska ha en sund ekonomi, erforderliga tillstånd och försäkringar, samt en verksamhet öppen för allmänheten minst 10 månader per år på en fysisk adress. Därtill ska man uppfylla Arbetsmiljöverkets krav gällande arbetsmiljön och sörja för att negativ direkt miljöpåverkan minimeras t ex vid däcktvätt. Medlemmen ska också följa DRF:s avtal med Konsumentverket och förbinda sig att följa ARNs utslag med mera.

 

Sedan 2023 genomför nu DRF en årlig självdeklaration att man fortsatt klarar alla kriterier vi ställer upp för medlemskap. Detta gör vi för att vi vill vara tydliga med den branschstandard vi anser är den rätta och för att du som kund ska vara trygg med att du lämnar in din bil och dina däck till en seriös verksamhet med kunnig personal. En auktoriserad däckverkstad har både ett intyg inne i kundmottagningen och en dekal utanför.

Driver frågor i flera områden 

Som branschorganisation värnar vi, och tar vara på, våra medlemmar och branschens intressen, vi verkar för att vara en god opinionsbildare, att höja kvalitén och statusen i branschen och vinna aktning och förtroende. Frågor som vi driver återfinns inom flera områden, bland annat teknik, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, ekonomi, lagstiftning, utbildning och yrkeskunnande. Ambitionen är att medlemmarna ska vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster i en bransch som har ett stort ansvar för säkerheten både för kunderna och personalen.

Ett gemensamt arbete 

DRF deltar årligen i den nationella Däckrazzia-aktiviteten där medlemmarna tillsammans med representanter från bland annat Bilprovningen , NTF och Polisen erbjuder bilister frivillig kontroll av däcken. DRF medverkar även i Svenska Däcksäkerhetsrådet, en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte mellan branschen, fordonstillverkare, myndigheter, försäkringsbolag, Bilprovning m fl. DRF har avtal med Konsumentverket och medlemmarna har förbundit sig att följa utslag i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Ett rikstäckande nätverk som gör skillnad

DRF har idag cirka 600 medlemmar - gummiverkstäder, bilverkstäder och bilhandlare - spridda över hela landet. Det är ett rikstäckande nätverk av kollegor, som kan  göra stor skillnad genom olika samarbeten. Som förbund stöttar vi våra medlemmar, tar hand om det som medlemmen inte hinner eller kan göra på egen hand.

Läs mer om DRFs medlemskap och förmåner.

En bransch i ständig utveckling

​Vi verkar i en bransch där det råder ständig utveckling, och mycket har förändrats sedan källarverkstädernas tid för ett sekel sedan. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, och det händer mycket bland fordonstillverkare som påverkar oss och tjänster vi utför. Genom åren har såväl branschen som verkstädernas funktioner och kundunderlag varierat och växlat, men vi har hela tiden följt och deltagit i utvecklingen, lyft blicken och verkat långsiktigt. Inte minst medför den snabba utvecklingen krav på att lagstiftning och regelverk anpassas och DRF agerar aktivt för att påverka såväl myndigheter som politik i positiv riktning. 

 

Välkommen till Däckspecialisternas Riksförbund!

Däckbranschen

Däckbranschen Sverige är den samlande organisationen för aktörer som representerar hela värdekedjan för däck, från odling av naturgummi till användning av material från återvunna däck. Däckbranschen Sverige består av tre organisationer i samverkan, där en av tre är Däckspecialisternas Riksförbund (DRF).

 

Tillsammans med de två andra organisationerna Däck-, Fälg- och Tillbehörsleverantörernas Förening (DFTF) och Svensk Däckåtervinning (SDAB) är dem Däckbranschen Sverige.  Notera att vi inte företräder någon av de enskilda företagen eller organisationerna och att de som fristående aktörer inte heller är bundna till våra positioner.

bottom of page