top of page

Rätt utbildning och högkompetens
 - en viktig hörnsten 

Det är viktigt för oss att våra medlemmar har rätt utbildning och hög kompetens. Det är en viktig del av auktorisation som däckspecialist och i att höja kvaliteten och statusen i branschen. TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) har utvecklat Däckskolan där DRF  bidragit med kunskap och erfarenhet. Däckskolan ingår som ett kompetenskrav i auktorisationen. Om du är ansluten hos TYA har du rätt att gå Däckskolan även om du inte är medlem i DRF. 

 

Förutom Däckskolan 1, (personbil och lätt lastbil) och Däckskolan 2 (industri och buss/lastbilsservice och tyngre fordonsservice) finns även Däckskolan 0. Däckskolan 0 är en e-learning från TYA som ger dig övergripande presentation av arbetet som däckmontör. Fokus i kursen ligger på arbetsmiljö och riskhantering. 

Däckskolan

Däckskolan 

Däckskolan 0, en e-learning kurs som ger dig en övergripande presentation av arbetet som däckmontör. Fokus ligger på arbetsmiljö och hur du ska agera för att inte skada dig. Du får också en presentation av skyddsutrustning, ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen med mera.  

Däckskolan 1 riktar sig till dig som ska jobba med personbil och lätt lastbil. Däckskolan ingår som ett kompetenskrav i DRF:s auktorisation. Däckskolan syftar till att skapa en branschgemensam lägsta kunskapsnivå. De av medlemmarnas personal som sedan högst fem år tillbaka helt eller delvis arbetar i medlemmens däckverkstad Servicegrad A (personbil, lätt lastbil) ska ha gått DRF:s Däckskola eller ha en dokumenterad likvärdig utbildning.

Däckskolan 2 omfattar industri och buss/lastbilsservice, samt tyngre fordonsservice i stationär verkstadsmiljö. I Däckskolan 2 ingår också Fordonservice på väg, som också är en viktig och prioriterad fråga för oss i förbundet. Du har möjlighet att gå Däckskolan 2 om du har minst två års yrkeserfarenhet i branschen och har gått Däckskolan 1, eller annan likvärdig utbildning. Däckskolan 2 erbjuder dig en dokumenterad kunskapsnivå. 

bottom of page