top of page

Ditt språkrör mot

myndigheter och allmänheten 

Inom DRF driver vi frågor som  trafiklagar, ökad säkerhet, utbildning och ekonomi med mera. Vi ser oss som en viktig opinionsbildare som jobbar målfokuserat för att både de enskilda medlemmarna och branschen som helhet, ska vinna aktning och förtroende. I det arbetet behövs det bra strategier för att nå ut med frågor som rör däck-, och verkstadsbranschen. ​Vi för en kontinuerlig dialog med olika myndigheter och lagstiftare för att bevaka branschens intressen och för att belysa problem - och komma tillrätta med dem. Vi uttalar oss i, för oss, relevanta frågor och vi fungerar som remissinstans i olika ärenden som rör bland annat trafik, fordon och verkstäder. Att verka på politisk nivå och synas och höras i olika kanaler är en del av vårt kvalitetsarbete.

jon-flobrant-bUUogU4VYCU-unsplash.jpg

Vi jobbar aktivt för... 

 • lika villkor för alla inom branschen. 

 • att utveckla gymnasieutbildningar för däcktekniker via beslut hos Skolverket i samarbete med TYA

 • att tillsammans med TYA driva Däckskolan och annan utbildning för våra medlemmars personal

 • att säkerställa säkerheten för personal, samt våra kunder och trygga kvalitén i branschen 

 • krav på vilka som får handskas med däck (ackreditering)

 • att uppgradera Vinterdäckslagen och därmed förlänga tiden på våren för hjulskifte

 • att införa en 'Sommardäckslag', dvs att säkerställa att fordon har rätt däck för varje årstid

 • att ge kvalificerat underlag till lagstiftare och myndigheter gällande bl a vinterdäckkrav på tunga fordon, minskning av väg-, och däckslitage och mikropartiklar samt utveckling av Energimärkning 

 • att särskilt driva på etableringen av nationella regler för Fordonservice på väg, vilket är en viktig arbetsmiljöfråga 

Prioterade frågor 

DRF verkar för att engagera sig i alla frågor som berör våra medlemmar och branschen i stort.  I det arbetet är det också viktigt att prioritera. Här kan du läsa mer om frågor som vi just nu driver särskilt hårt. 


 

Skiftestider

Eftersom Sverige är ett avlångt land, där vinterns längd varierar, är det viktigt att skifte till sommar- eller vinterdäck går att anpassa efter det rådande klimatet. Inom DRF förespråkar vi att skiftestiden förlängs till en månad på våren. Idag är skiftestiden på våren begränsad till 14 dagar, jämfört med 60 dagar på hösten.

 

Det är inte bara en mer realistisk reform sett ur ett väderperspektiv, det är också en fråga om arbetsmiljö och säkerhet. Genom utökade skiftestider blir pressen och stressen på verkstäderna lägre, våra medlemmar kan arbeta i ett mer rimligt tempo och utföra kvalitativa och säkra däckskiften.

Fordonservice på väg 

I de fall det händer något med ett fordon med vägarna, antingen långt från närmaste verkstad eller som tvingar fordonet att stå still, kan däcktekniker behöva rycka ut. Fordonservice på väg är ett riskfyllt arbete som kräver dels utbildning och säkerhetstänk hos teknikern, dels rätt varningsutrustning. 

DRF vill se tydliga regler som omfattar både anställda och egenföretagare, om vad som gäller och vad som händer om man inte följer regelverket. Det handlar i slutändan om att ingen som arbetar inom däckbranschen ska behöva drabbas av en olycka på sin arbetsplats. DRF förespråkar en trygg och säker arbetsmiljö för alla. 

Sommardäckslagen

En av DRF:s prioriterade frågor är ett införande av en sommardäckslag. Då dubbfria vinterdäck har betydligt sämre egenskaper på sommarväg jämfört med sommardäck anser vi att det inte borde vara lagligt att använda dessa däck på sommaren. Detta skulle ge en tydligare signal om däckens betydelse för trafiksäkerheten, samt minskade olyckor. 

Fler och mer om de frågor vi driver

 • Arbetsmiljö
  Kommer snart
 • Hjulutrustningsteknik
  För DRF och dess medlemmar är kompetens mycket viktigt. Branschens viktigaste fråga under många år har varit att få till stånd en offentlig utbildning. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har utvecklat två kurser inom Fordons & transportprogrammet som är godkända av Skolverket. ​ Så här går det till om din skola vill starta upp ämnet Hjulutrustningsteknik: Undervisningen i ämnet Hjulutrustningsteknik ska utföras av de lärare som undervisar på Fordons och transportprogrammet. DRF som branschorganisation hjälper till att ta fram kontaktverkstäder på orten. På verkstäderna finns anställda som blir skolans kontaktpersoner. Kontaktpersonerna fungerar som ett kunskapsstöd åt gymnasieskolans lärare. De tar också hand om eleverna på verkstaden under praktikperioderna. Gymnasieskolan förbinder sig att ge kontaktpersonerna från verkstaden en handledarutbildning innan kursen startar. Här hittar du ett litet smakprovur utbildningsmaterialet Om ni är intresserade av att få mer information eller vill lägga till kursen Hjulutrustningsteknik på er skola så hör av er till: DRF (Däckspecialisternas Riksförbund):tel: 08-50 60 10 50 mail: gymnasium@drf.se
 • Energimärkningslagen
  Sedan den 1 november 2012 är däck en del av EU:s energimärkningssystem. Ansvarig myndighet i Sverige är Energimyndigheten. 1 maj, 2021 - Ny energimärkning för däck - Is-, och snögrepp Den 1 maj 2021 ska alla nytillverkade däck inom EU märkas med en ny etikett. Däckbranschens egna tidning däckdebatt har varit i kontakt med Energimyndigheten och the Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) för mer information om den nya märkningen och vad den innebär. Läs hela artiklen här!
 • Sommardäcklag
  Tanken på en sommardäckslag kom upp när DRF yttrade sig över regeringens remiss våren 2009 angående dåvarande Vägverkets lägesrapport. Sedan dess har frågan mognat, och efter sommaren 2010 benämns idén sommardäckslag. Nuvarande regler ligger på föreskriftsnivå. DRF förespråkar att frågan lyfts upp till lagnivå. En lagstiftning skulle verka för samling och stabilitet och en ökad trafiksäkerhetsmedvetenhet. Senare års utredningar har varit ofullständiga och blivit starkt kritiserade. Vissa åtgärder som vidtagits har ryckts ut ur sitt sammanhang. De negativa konsekvenserna av åtgärderna har inte analyserats innan de genomförts. En lagstiftning ställer krav på en statlig utredning innan en proposition kan föreläggas riksdagen. En samlad lagstiftning kring hjul skulle ställa krav på anpassning i förordningar och föreskrifter. Utan att föregripa en utrednings slutsatser så kan man redan idag säga att en sommardäckslag inte skulle belasta statsbudgeten. Tvärtom. Färre döda och allvarligt skadade i trafiken skulle resultera i sänkta samhällsekonomiska kostnader. DRF förespråkar att en utredning görs av en part som är oberoende av vägtransportsystemets aktörer. Målsättningen ska vara att föreslå en heltäckande lagstiftning om däck, fälg och hjul. Medan utredningen pågår bör den tidigare dubbdäckstiden (30 april) gälla.
 • Fordonservice på väg
  Sedan den 1 maj 2011 är Fordonservice på väg legaliserat (Trafikförordningen 12 kap 1 §). Men riskerna kvarstår och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är fortfarande ett stort problem. Fordonservice på väg har varit en högt prioriterad fråga för DRF och dess medlemmar i många år. ​ Läs mer

Tillsammans för en 

trygg och säker bransch 

Inom DRF arbetar vi också hårt mot kriminalitet och fusk i branschen. Vi hjälps åt att informera varandra om till exempel stölder, i de fall de eventuellt inträffar. Genom att hålla kontakt medlemmar emellan, och med Tullverket, minimerar vi risken för att drabbas. 

Den vanligaste orsaken till stölder hos verkstäder är av det mindre slaget. Men i mer organiserade fall kan det handla om att tömma hela verkstäder för att sedan bygga upp egna verksamheter. Detta vill vi inom DRF få stopp på, och en viktig faktor är att tillsammans hjälpas åt och hålla ögonen öppna. Vi har också egna försäkringsmäklare knutna till oss i förbundet, och vi kan hjälpa dig med kontakter för säkerhetsbesiktningar. 

 

polina-kuzovkova-lhOGm6-1Spk-unsplash_ed

Däcket efter vägen

Däck har mycket att tillföra samhället även efter att de har rullat färdigt på vägen. Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av bilen. Svensk Däckåtervinning (SDAB) som är en tredjedel av Däckbranschen Sverige verkar för att finna bästa möjliga användning för samhälle och miljö för återvunna däck. Det gör att vi behöver vara minst lika intresserade av vad som är bra för samhället och för naturen som vi är av däck. En av grund idéerna är att förlänga livslängden på befintliga material med minst samma faktor som vårt överuttag. 

bottom of page