Däckspecialister sedan 1937

Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) är sedan 1937 en branschorganisation för distributionsledet och för Sveriges däck-, fälg och serviceverkstäder. Hjulet är mänsklighetens kanske viktigaste uppfinning och det moderna däcket har en samhällsbärande funktion i vårt moderna liv. Som bransch har vi därför ett stort ansvar och därför står säkerhet, trygghet och hållbarhet högst på listan över vad vi verkar för.  Medlemmarna i DRF är auktoriserade däckspecialister, vilket är en trygghet för kunden och borgar för en hög service- och kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. Som medlem i DRF håller man öppet största delen av året runt och finns tillgänglig för reparationer, försäljning, frågor med mera.

Som branschorganisation värnar vi, och tar vara på, våra medlemmar och branschens intressen, vi verkar för att vara en god opinionsbildare, att höja kvalitén och statusen i branschen och vinna aktning och förtroende. Frågor som vi driver återfinns inom flera områden, bland annat teknik, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, ekonomi, lagstiftning, utbildning och yrkeskunnande. Ambitionen är att medlemmarna ska vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster i en bransch som har ett stort ansvar för säkerheten både för kunderna och personalen. Fortsätt läsa...

Lär känna yrket 

Däckmontörer är specialister med hög kunskap och kompetens om däck och branschen i stort. Det är ett mångsidigt yrke som montering, kundkontakt och information om däck, produkter. 

 

Medlemskap

 

 Vi vill uppmuntra aktörer, både stora och små, att ansluta sig till förbundet . Vi är övertygande om att det gynnar alla i branschen, den enskilda verkstadsägaren, medarbetarna  - och i slutändan våra medlemmars kunder.

 

Frågor vi driver 

 

Inom DRF engagerar vi oss aktivt i de frågor som berör våra medlemmar och branschen i stort, där vi har möjlighet att påverka och förbättra. I det arbetet är det en par frågor som vi huvudsakligen jobbar för.

I fokus 

9 juni, 2021

TYAs fysiska kurser är inställda till och med september 2021

Under pandemin kan du som medlem i DRF gå "Däckskolan 1" på distans. Nästa tillfälle är den 14 september. 

Läs mer här 

20 maj, 2021

Info till leverantörer och återförsäljare av däck om den nya energimärkningen 

Den 1 maj 2021 uppdaterades reglerna för energimärkningen av däck. Etiketten har kompletterats med is- och snöegenskaper, vilket gör det lättare att välja vinterdäck. Nu har Energimyndigheten publicerat information om den nya märkningen av däck som vänder sig till leverantörer och återförsäljare. 

28 april, 2021

EU vill öka återvinningen av däck

Inom EU pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram en plan för cirkulär ekonomi och ökad återvinning, där däck är ett av de material som särskilt pekas ut. Potentialen anses som stor, men det finns också utmaningar att lösa. Däckdebatt har träffat EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som berättar om den stora potential som finns för däck att få en ökad roll i den cirkulära ekonomin.

Läs mer hela intervjun här!

6 mars, 2021

Skiftesfrågan uppmärksammas i flera medier

Den 16e mars 2021 meddelade Transportstyrelsens att det inte blir någon förlängd skiftesperiod under våren som det blev under våren 2020 pga utbredningen av Covid-19. Däck-, och motorbranschen mottar beskedet med stor besvikelse där representanter tillsammans utformat ett Öppet brev och förklarar med väl underbyggda argument varför beslutet är allt annat än hållbart. 

 

Trots att Transportstyrelsen står fast vid sitt beslut och skiftesperioden är igång har allt fler nyhetsredaktioner valt att uppmärksamma frågan somäven innan Covid-19 varit en av däck-, och motorbranschens mest prioriterade fråga. 

 

Bland annat uppmärksammar Dagens Industri, SvD, Aftonbladet, Skånska Dagbladet och Västerbotten kuriren frågan. 

Även TV4 har i ett inslag uppmärksammat branschens kritik till årets icke förlängda skiftesperiod. 

DRF i sociala medier

iStock-1273439902.jpg

DRF är med längs vägen mot hållbarhet 

Däck har mycket att tillföra samhället även efter att de har rullat färdigt på vägen. Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av bilen.

 

Idén att förlänga ett materials livslängd på nya sätt, och att därmed minska den belastning på vår planet som nyuttag medför, har vi utvecklat vidare i vår Vitbok för hållbarhet. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton totalt uttag för nyproduktion.

elijah-hail-C5gd7Flp5bs-unsplash.jpg

Vi blickar bakåt

Mycket har hänt sedan källarverkstädernas tid för ett sekel sedan, och under DRF:s 80 år som förbund i branschen. Här kan du ta del av en påbörjad tidslinje med ett axplock av  aktiviteter och händelser under åren.

ezra-PKy4uXhq-24-unsplash.jpg

Ett gemensamt arbete

Tillsammans med branschorganisationer, myndigheter, politiker, media och många andra aktörer  jobbar vi aktivt och målmedvetet för att på bästa möjliga sätt främja våra medlemmars intressen och verka för hög säkerhet och miljö i vägtransportsystemet.