top of page

Däckspecialister sedan 1937

Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) är sedan 1937 en branschorganisation för distributionsledet och för Sveriges däck-, fälg och serviceverkstäder. Hjulet är mänsklighetens kanske viktigaste uppfinning och det moderna däcket har en samhällsbärande funktion i vårt moderna liv. Som bransch har vi därför ett stort ansvar och därför står säkerhet, trygghet och hållbarhet högst på listan över vad vi verkar för.  Medlemmarna i DRF är auktoriserade däckspecialister, vilket är en trygghet för kunden och borgar för en hög service- och kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. Som medlem i DRF håller man öppet största delen av året runt och finns tillgänglig för reparationer, försäljning, frågor med mera.

Som branschorganisation värnar vi, och tar vara på, våra medlemmar och branschens intressen, vi verkar för att vara en god opinionsbildare, att höja kvalitén och statusen i branschen och vinna aktning och förtroende. Frågor som vi driver återfinns inom flera områden, bland annat teknik, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, ekonomi, lagstiftning, utbildning och yrkeskunnande. Ambitionen är att medlemmarna ska vara attraktiva arbetsgivare och leverantörer av varor och tjänster i en bransch som har ett stort ansvar för säkerheten både för kunderna och personalen. 

DRF:s medlemmar är auktoriserade däckverkstader

För att uppfylla medlemskriterierna för Däckspecialisternas Riksförbund krävs auktorisation, vilken erhålls genom en årlig självdeklarationsprocess. Verkstäder som uppfyller dessa kriterier blir automatiskt auktoriserade och tilldelas ett intyg som bekräftar att de har uppfyllt kraven för det aktuella året. DRF:s medlemskrav innebär bland annat att man ska ha en sund ekonomi, erforderliga tillstånd och försäkringar, samt en verksamhet öppen för allmänheten minst 10 månader per år på en fysisk adress. Därtill ska man uppfylla Arbetsmiljöverkets krav gällande arbetsmiljön och sörja för att negativ direkt miljöpåverkan minimeras t ex vid däcktvätt. Medlemmen ska också följa DRF:s avtal med Konsumentverket och förbinda sig att följa ARNs utslag med mera.

 

Sedan 2023 genomför nu DRF en årlig självdeklaration att man fortsatt klarar alla kriterier vi ställer upp för medlemskap. Detta gör vi för att vi vill vara tydliga med den branschstandard vi anser är den rätta och för att du som kund ska vara trygg med att du lämnar in din bil och dina däck till en seriös verksamhet med kunnig personal. En auktoriserad däckverkstad har både ett intyg inne i kundmottagningen och en dekal utanför

Lär känna yrket 

Däckmontörer är specialister med hög kunskap och kompetens om däck och branschen i stort. Det är ett mångsidigt yrke som montering, kundkontakt och information om däck, produkter. 

 
Medlemskap
 
 Vi vill uppmuntra aktörer, både stora och små, att ansluta sig till förbundet . Vi är övertygande om att det gynnar alla i branschen, den enskilda verkstadsägaren, medarbetarna  - och i slutändan våra medlemmars kunder.

 

Frågor vi driver 

 

Inom DRF engagerar vi oss aktivt i de frågor som berör våra medlemmar och branschen i stort, där vi har möjlighet att påverka och förbättra. I det arbetet är det en par frågor som vi huvudsakligen jobbar för.

Nyhetscenter

Ta del av det senaste nytt inom Däckbranschen generellt och händelser inom DRF specifikt. 

Ett gemensamt arbete

Tillsammans med branschorganisationer, myndigheter, politiker, media och många andra aktörer  jobbar vi aktivt och målmedvetet för att på bästa möjliga sätt främja våra medlemmars intressen och verka för hög säkerhet och miljö i vägtransportsystemet.

Vi blickar bakåt

Mycket har hänt sedan källarverkstädernas tid för ett sekel sedan, och under DRF:s 80 år som förbund i branschen. 

iStock-1028255060.jpg

DRF är med längs vägen mot hållbarhet 

Däck har mycket att tillföra samhället även efter att de har rullat färdigt på vägen. Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monterats av bilen.

 

Idén att förlänga ett materials livslängd på nya sätt, och att därmed minska den belastning på vår planet som nyuttag medför, har vi utvecklat vidare i vår Vitbok för hållbarhet. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton totalt uttag för nyproduktion.

bottom of page