I fokus 

16 mars, 2021: Transportstyrelsen står fast vid sitt beslut om skiftesperiod


Det är med stor besvikelse som vi tvingas konstatera att Transportstyrelsen står fast vid sitt beslut att inte förlänga vårens skiftesperiod på samma sätt som 2020. Trots detta tillfälliga bakslag så kommer frågan om förlängd skiftestid fortfarande att vara en av förbundets högst prioriterade frågor och vi höjer nu rösten till en helt ny nivå. Representanter från branschen har med anledning av beslutet utformat ett uttalande. Läs uttalandet här
2 mars, 2021: Däck-, och motorbranschen riktar kritik mot Transportstyrelsen


Transportstyrelsens beslut att inte förlänga skiftestiden våren 2021, som man gjorde våren 2020, mottas med stor besvikelse av branschen. I ett öppet brev till Transportstyrelsen ställer sig företrädare för branschorganisationerna Däckspecialisternas Riksförbund och Motorbranschens Riksförbund frågade till hur Transportstyrelsen kan ha uppfattningen att Covid-19 är mindre riskfylld nu än i april 2020. Både samhället och branschen är fortfarande ytterst påverkade av coronapandemin, och ser ingenting som tyder på att läget skulle vara märkbart förbättrat om en månad. Tvärtom innebär den nya pandemilagen tuffare restriktioner och just nu syns oroväckande tendenser till en tredje våg. Alla som jobbar med däckskiften står därmed inför en extrem utmaning att på ett tryggt och säkert sätt inom ramen för smittskyddsrestriktionerna genomföra vårens skiftesperiod. Till skillnad från våren 2020 har det bland annat införts nationella krav om ett begränsat antal som samtidigt får vistas på en yta och hårdare krav på familjeisolering vid sjukdomsfall i familjen. Hela branschen som jobbar med däckskiften kräver ytterligare förklaringar hur Transportstyrelsen anser att det är praktiskt möjligt att under samma period skifta lika många däck men med nya och hårdare restriktioner att förhålla sig till. – Jag har hittills inte stött på någon i branschen som förstår Transportstyrelsens ställningstagande. För det första finns det inga signaler från regeringen om att samhället kommer att fungera som vanligt redan i april. För det andra är restriktionerna hårdare nu än förra våren. DRFs medlemsföretag är frustrerade och oroliga inför kommande skiftesperiod. Tiden är allt för snålt tilltagen i vanliga fall och nu blir situationen ännu värre, säger Anna Ljungdell, ordförande i Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) Skiftesperioden är redan innan coronapandemin en mycket ansträngd period med en stor negativ påverkan på verkstädernas arbetsmiljö, inte minst säkerheten. – Redan innan coronapandemin var uppgiften att på ett arbetsmiljömässigt bra sätt skifta hjul på ca 2 miljoner fordon på 14 dagar omöjlig. Med pandemin för vi in ytterligare parametrar så jag förstår inte varför man från myndigheterna inte vill förlänga perioden på samma sätt som man gjorde förra året, säger Tommy Letzén, VD Motorbranschens Riksförbund (MRF) Fordons-, bilverkstads och däckbranschen känner en enorm oro att hinna utföra alla skiften inom ramen för smittskyddsrestriktionerna om inte perioden förlängs. Med respekt och med hänsyn till hela samhället, i synnerhet de främst berörda, är det nuvarande beslutet allt annat än praktiskt möjligt. Transportstyrelsen uppmanas därmed att omvärdera sitt ställningstagande och återupprepa undantaget från 2020. Fredrik Ardefors
VD, Däckbranschen Sverige AB
fredrik@dackbranschen.se
+ 46 70 418 25 60 Anna Ljungdell
Ordförande, Däckspecialisternas Riksförbund (DRF)
anna.ljungdell@aperire.se
+46 70 369 37 46 Tommy Letzén
VD, Motorbranschens Riksförbund (MRF)
tommy.letzen@mrf.se
+ 46 8-701 63 19
5 feb, 2021: Uppmaning till nya miljöministern


Svensk Däckåtervinning, SDAB, och hela däckbranschen gratulerar Per Bolund (MP) till det nya och viktiga jobbet som ny miljöminister och skickar samtidigt med en uppmaning: Gör det möjligt att öka återvinningen av däck och låt dem på allvar bli en del av den cirkulära ekonomin. Naturvårdsverket fick i senaste regleringsbrevet i uppdrag av regeringen att utreda om Sverige har behov av nationella end of waste-kriterier. Sådana innebär att man sätter en slutpunkt för när avfall ska upphöra att vara avfall och istället betraktar det som en resurs. – Vi välkomnar detta uppdrag. End of waste-kriterier är en av de absolut viktigaste faktorerna för att komma vidare och skapa förutsättningar för en ökad och säker återvinning av ett material med stor potential och en enorm miljö- och samhällsnytta, säger Fredrik Ardefors, vd för SDAB. Varje år samlar SDAB in drygt 90 000 ton uttjänta däck. Idag bränns majoriteten upp, varav en stor del i kraftvärmeverk, samt exporteras till andra världsdelar. Däckbranschen anser att denna resurs kan användas bättre. Däck är ett högteknologiskt material som har många önskvärda egenskaper, exempelvis hög elasticitet, vibrationsdämpning och temperaturokänslighet. Men att uttjänta däck klassas som avfall gör det svårt att tillverka nya produkter av dem och att använda materialet i nya tillämpningar. Avfallsklassningen och däckens något dåliga rykte kan tyckas vara oförtjänt då sanningen är att däcksgummi är ett stabilt material som bara i mycket ringa omfattning släpper ifrån sig tillsatta ämnen. Innehållet är också reglerat i REACH och de flesta ämnen är spårämnen som tillsätts i mycket låg koncentration. Flera andra länder inom EU har redan beslutat om nationella end of waste-kriterier för däck och Sverige riskerar nu att hamna på efterkälken.
– Medan dessa länder har en ökad materialåtervinning och kan sälja återvunna material och nya produkter till oss, tvingas vi i Sverige till förbränning av ett material som förtjänar mycket bättre, säger Fredrik Ardefors. En cirkulär ekonomi som endast omfattar okomplicerade och mindre tekniska material, som trä, papper eller aluminium, räcker inte för att ta oss till det hållbara samhället. – Det är också helt avgörande att vi ser på helheter och systemperspektiv när vi utvärderar olika material och lösningar för att möta samhällets behov – och där ingår återvinningen av däck, avslutar Fredrik Ardefors. För mer information, kontakta Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning:
fredrik.ardefors@sdab.se
070-418 25 60
15 sep, 2020: Fredrik Ardefors, vd för Däckbranschen Sverige, om höstbudgeten: ”Ett steg i rätt riktning men konkreta förslag saknas”


Med anledning av regeringens förslag till höstbudget och fokus på den gröna omställningen, så anser Däckbranschen Sverige att regeringen och dess samarbetspartier har tagit ett antal steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid, men att det fortfarande saknas mycket för att nå fram till målet. – Det är lovvärt att regeringen har fokus på cirkulär ekonomi och på att komma ifrån en resursanvändning som leder till utarmning av den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket får ett magert resurstillskott på 10 miljoner för att vägleda näringslivet i denna fråga, men annars så är det tunt med konkreta förslag till hur denna omställning ska gå till, säger Fredrik Ardefors. Fredrik Ardefors tycker också att regeringen snubblar på målet kring ökad cirkularitet genom en alltför snäv definition av begreppet giftfrihet. Regeringen slår, som tidigare, fast att man eftersträvar en giftfri miljö och ett giftfritt kretslopp. Men det moderna samhället är på många sätt beroende av innovationer som drar nytta av kemikalier.
– Naturligtvis ska vi, som regeringen slår fast, sträva mot ett giftfritt samhälle. Men begreppet giftfritt behöver bli mer konkret och fyllas med mening, annars blir det svårt att ta fram relevanta lagar och regleringar för en cirkulär ekonomi och en ökad återvinning, säger Fredrik Ardefors. Regeringen skriver i höstbudgeten att det är angeläget att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Det håller vi i däckbranschen till fullo med om. Just därför är det nu viktigt att Naturvårdsverkets uppdrag omfattar att ta fram så kallade end-of-waste-kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Avsaknaden av dessa och en alltför snäv tolkning av giftfrihet förhindrar att vi kan öka återvinningsgraden av de 95 000 ton uttjänta däck som varje år samlas in i Sverige. Fredrik Ardefors, vd Däckbranschen Sverige
fredrik@dackbranschen.se
070-418 25 60

 
 

Pressmeddelanden 

16 mars, 2021: Transportstyrelsen står fast vid sitt beslut om skiftesperiod


Det är med stor besvikelse som vi tvingas konstatera att Transportstyrelsen står fast vid sitt beslut att inte förlänga vårens skiftesperiod på samma sätt som 2020. Trots detta tillfälliga bakslag så kommer frågan om förlängd skiftestid fortfarande att vara en av förbundets högst prioriterade frågor och vi höjer nu rösten till en helt ny nivå. Representanter från branschen har med anledning av beslutet utformat ett uttalande. Läs uttalandet här
2 mars, 2021: Däck-, och motorbranschen riktar kritik mot Transportstyrelsen


Transportstyrelsens beslut att inte förlänga skiftestiden våren 2021, som man gjorde våren 2020, mottas med stor besvikelse av branschen. I ett öppet brev till Transportstyrelsen ställer sig företrädare för branschorganisationerna Däckspecialisternas Riksförbund och Motorbranschens Riksförbund frågade till hur Transportstyrelsen kan ha uppfattningen att Covid-19 är mindre riskfylld nu än i april 2020. Både samhället och branschen är fortfarande ytterst påverkade av coronapandemin, och ser ingenting som tyder på att läget skulle vara märkbart förbättrat om en månad. Tvärtom innebär den nya pandemilagen tuffare restriktioner och just nu syns oroväckande tendenser till en tredje våg. Alla som jobbar med däckskiften står därmed inför en extrem utmaning att på ett tryggt och säkert sätt inom ramen för smittskyddsrestriktionerna genomföra vårens skiftesperiod. Till skillnad från våren 2020 har det bland annat införts nationella krav om ett begränsat antal som samtidigt får vistas på en yta och hårdare krav på familjeisolering vid sjukdomsfall i familjen. Hela branschen som jobbar med däckskiften kräver ytterligare förklaringar hur Transportstyrelsen anser att det är praktiskt möjligt att under samma period skifta lika många däck men med nya och hårdare restriktioner att förhålla sig till. – Jag har hittills inte stött på någon i branschen som förstår Transportstyrelsens ställningstagande. För det första finns det inga signaler från regeringen om att samhället kommer att fungera som vanligt redan i april. För det andra är restriktionerna hårdare nu än förra våren. DRFs medlemsföretag är frustrerade och oroliga inför kommande skiftesperiod. Tiden är allt för snålt tilltagen i vanliga fall och nu blir situationen ännu värre, säger Anna Ljungdell, ordförande i Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) Skiftesperioden är redan innan coronapandemin en mycket ansträngd period med en stor negativ påverkan på verkstädernas arbetsmiljö, inte minst säkerheten. – Redan innan coronapandemin var uppgiften att på ett arbetsmiljömässigt bra sätt skifta hjul på ca 2 miljoner fordon på 14 dagar omöjlig. Med pandemin för vi in ytterligare parametrar så jag förstår inte varför man från myndigheterna inte vill förlänga perioden på samma sätt som man gjorde förra året, säger Tommy Letzén, VD Motorbranschens Riksförbund (MRF) Fordons-, bilverkstads och däckbranschen känner en enorm oro att hinna utföra alla skiften inom ramen för smittskyddsrestriktionerna om inte perioden förlängs. Med respekt och med hänsyn till hela samhället, i synnerhet de främst berörda, är det nuvarande beslutet allt annat än praktiskt möjligt. Transportstyrelsen uppmanas därmed att omvärdera sitt ställningstagande och återupprepa undantaget från 2020. Fredrik Ardefors
VD, Däckbranschen Sverige AB
fredrik@dackbranschen.se
+ 46 70 418 25 60 Anna Ljungdell
Ordförande, Däckspecialisternas Riksförbund (DRF)
anna.ljungdell@aperire.se
+46 70 369 37 46 Tommy Letzén
VD, Motorbranschens Riksförbund (MRF)
tommy.letzen@mrf.se
+ 46 8-701 63 19
5 feb, 2021: Uppmaning till nya miljöministern


Svensk Däckåtervinning, SDAB, och hela däckbranschen gratulerar Per Bolund (MP) till det nya och viktiga jobbet som ny miljöminister och skickar samtidigt med en uppmaning: Gör det möjligt att öka återvinningen av däck och låt dem på allvar bli en del av den cirkulära ekonomin. Naturvårdsverket fick i senaste regleringsbrevet i uppdrag av regeringen att utreda om Sverige har behov av nationella end of waste-kriterier. Sådana innebär att man sätter en slutpunkt för när avfall ska upphöra att vara avfall och istället betraktar det som en resurs. – Vi välkomnar detta uppdrag. End of waste-kriterier är en av de absolut viktigaste faktorerna för att komma vidare och skapa förutsättningar för en ökad och säker återvinning av ett material med stor potential och en enorm miljö- och samhällsnytta, säger Fredrik Ardefors, vd för SDAB. Varje år samlar SDAB in drygt 90 000 ton uttjänta däck. Idag bränns majoriteten upp, varav en stor del i kraftvärmeverk, samt exporteras till andra världsdelar. Däckbranschen anser att denna resurs kan användas bättre. Däck är ett högteknologiskt material som har många önskvärda egenskaper, exempelvis hög elasticitet, vibrationsdämpning och temperaturokänslighet. Men att uttjänta däck klassas som avfall gör det svårt att tillverka nya produkter av dem och att använda materialet i nya tillämpningar. Avfallsklassningen och däckens något dåliga rykte kan tyckas vara oförtjänt då sanningen är att däcksgummi är ett stabilt material som bara i mycket ringa omfattning släpper ifrån sig tillsatta ämnen. Innehållet är också reglerat i REACH och de flesta ämnen är spårämnen som tillsätts i mycket låg koncentration. Flera andra länder inom EU har redan beslutat om nationella end of waste-kriterier för däck och Sverige riskerar nu att hamna på efterkälken.
– Medan dessa länder har en ökad materialåtervinning och kan sälja återvunna material och nya produkter till oss, tvingas vi i Sverige till förbränning av ett material som förtjänar mycket bättre, säger Fredrik Ardefors. En cirkulär ekonomi som endast omfattar okomplicerade och mindre tekniska material, som trä, papper eller aluminium, räcker inte för att ta oss till det hållbara samhället. – Det är också helt avgörande att vi ser på helheter och systemperspektiv när vi utvärderar olika material och lösningar för att möta samhällets behov – och där ingår återvinningen av däck, avslutar Fredrik Ardefors. För mer information, kontakta Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning:
fredrik.ardefors@sdab.se
070-418 25 60
15 sep, 2020: Fredrik Ardefors, vd för Däckbranschen Sverige, om höstbudgeten: ”Ett steg i rätt riktning men konkreta förslag saknas”


Med anledning av regeringens förslag till höstbudget och fokus på den gröna omställningen, så anser Däckbranschen Sverige att regeringen och dess samarbetspartier har tagit ett antal steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid, men att det fortfarande saknas mycket för att nå fram till målet. – Det är lovvärt att regeringen har fokus på cirkulär ekonomi och på att komma ifrån en resursanvändning som leder till utarmning av den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket får ett magert resurstillskott på 10 miljoner för att vägleda näringslivet i denna fråga, men annars så är det tunt med konkreta förslag till hur denna omställning ska gå till, säger Fredrik Ardefors. Fredrik Ardefors tycker också att regeringen snubblar på målet kring ökad cirkularitet genom en alltför snäv definition av begreppet giftfrihet. Regeringen slår, som tidigare, fast att man eftersträvar en giftfri miljö och ett giftfritt kretslopp. Men det moderna samhället är på många sätt beroende av innovationer som drar nytta av kemikalier.
– Naturligtvis ska vi, som regeringen slår fast, sträva mot ett giftfritt samhälle. Men begreppet giftfritt behöver bli mer konkret och fyllas med mening, annars blir det svårt att ta fram relevanta lagar och regleringar för en cirkulär ekonomi och en ökad återvinning, säger Fredrik Ardefors. Regeringen skriver i höstbudgeten att det är angeläget att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi.
– Det håller vi i däckbranschen till fullo med om. Just därför är det nu viktigt att Naturvårdsverkets uppdrag omfattar att ta fram så kallade end-of-waste-kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Avsaknaden av dessa och en alltför snäv tolkning av giftfrihet förhindrar att vi kan öka återvinningsgraden av de 95 000 ton uttjänta däck som varje år samlas in i Sverige. Fredrik Ardefors, vd Däckbranschen Sverige
fredrik@dackbranschen.se
070-418 25 60

sommartrafik.jpg
 

Sociala medier 

I dagsläget använder DRF Facebook som en kompletterande kanal till hemsidan. Vi finns även på Youtube som med tiden kommer att fyllas på med allt mer innehåll. 

christian-wiediger-usWE9pOuTfE-unsplash.
 
elena-kuchko-0YOmQJuYyH4-unsplash.jpg

Presentationer

 

Däckdebatt 

Däckdebatt är Sveriges ledande däcktidning och är däckbranschens egen tidning. Tidningen bevakar allt som har med däck, fälg och tillbehör att göra samt reportage, notiser och branschnyheter.

 

Tidningen distribueras ut fem gånger per år i tryckt och digitalt format. Däckdebatt.se uppdaterar dig dagligen om det senaste från branschen.

nabeel-syed-Jk3-Uhdwjcs-unsplash.jpg

Glöm inte bort att ta en titt i backspegeln

2018

Däckbranschdagen


2018-10-12 Sätt redan nu ett rött kryss i kalendern för den 12 december kl 10 - 16. Sätt ett rött kryss i kalendern för den 12 december kl 10 - 16. Då samlas för första gången hela Däckbranschen på Clarion Hotel Sign i Stockholm för en heldag med de senaste branschnyheterna, rapporterna, reglerna och leverantörstrenderna, förmedlat av en stark uppställning med talare. Håll utkik i din mailbox efter inbjudan eller läs programmet och anmäl dig redan nu genom att klicka på länken nedan! Välkommen
Däckbranschen Sverige & STRO
Remissyttrande: Kravet på vinterdäck på tunga fordon med flera föreslagna förändringar


DRF ger sitt stöd åt förslaget; att genom explicit kravställning säkerställa att tunga fordon även vintertid har ett för säkerheten godtagbart väggrepp. DRF har dock följande synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Förslaget Då DRF anser att det krävs fördjupad kunskap om hur olika däckegenskaper påverkar säkerheten på tunga fordon vid framförande på olika vinterväglag så borde förslaget åtminstone tills vidare harmoniseras med antingen Finland eller Norge vad gäller mönsterdjup även på släpvagnar. DRF anser att begreppet "när vinterväglag råder" bör slopas och ersätts med fasta datum. Första december till sista mars. Ikraftträdande borde vara 1 april istället för 1 mars 2019.
Tidigare skrivelse i §9 bör behållas. Med reduceringsgrad avses sannolikt antalet tappade dubbar i förhållande till det ursprungliga antalet på samma däck. DRF anser dock att trafiksäkerhetsproblemet inte bara är relaterat till tappade dubbar utan generellt till olika antal dubbar eller väggrepp på olika däck på samma fordon. Se även nedan.
I TSFS 2009:19 4§ står det ? Vid dubbelmonterade hjul på fordon med totalvikt över 3 500 kg får dock yttre däcks slitbana vara mer nött men inte så mycket att däckets armering
blottläggs? DRF anser att denna text stämmer illa med ambitionen att höja säkerheten vintertid och bör därför tas bort. ​Konsekvensutredningen I 3.3 bör texten om ökade koldioxidutsläpp utgå eller ges en bättre källhänvisning. Under pkt 6 så nämns att en test på is visar på en marginell ökning av väggreppet med ökat mönsterdjup, men att ni behåller 1,6 mm. Här anser DRF att flera studier bör göras på snö och modd. Det gäller även tidigare beslut om 5 mm på styr och driv. DRF anser därför att man i avvaktan på mer utförliga och omfattande tester hellre ska harmonisera med Norge och Finland än att förhålla sig passiv. Detta för att inte onödigtvis riskera sämre trafiksäkerhet och framkomlighet. Under pkt 5 .1 kan sista stycket skapa förvirring om att det endast kan räcka med M+S på framaxel. Övriga kommentarer Däcken står för en stor del av säkerheten på fordon och däck har även påverkan på bränsleförbrukning och miljö, t ex i form av slitage. DRF arbetar för att rätt däck ska användas vid rätt tillfälle/underlag så att högsta säkerhet kan erhållas samtidigt som negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras.
DRF anser att det är bekymmersamt att det inte finns internationella (Europeiska) märkningar/standarder för hur både nya och slitna däck ska prestera på olika underlag, i olika väderlek och under olika årstider. I den definition som nu föreslås att tas bort försvinner även kravet på ?särskilt framtaget för vinterförhållanden? som återfanns i den självdeklaration som tillverkarna gjort. När 3PMS ersätter detta krav så medför det fördelen att det är ett faktiskt friktionstest som ligger till grund för märkningen. Nackdelen är att kraven endast gäller nya däck, arr kraven är relativt låga och statiska (ökar inte över tid), att de är ett accelerationstest och inte ett broms- eller styrtest för tunga fordon samt att det öppnar för så kallade året-runt-däck på personbilar. Dessa året-runt-däck har vissa vinteregenskaper, dock framtagna för vinterförhållanden i Europa generellt och inte specifikt för Norden. Det finns en risk att detta öppnar för däck som kan prestera sämre än speciellt framtagna vinterdäck för den Nordiska vintern och samtidigt vara sämre än sommardäck på sommaren.
Nu finns det ingen definition på sommardäck (personbil) men mjukare gummiblandningar för vinterbruk kan på vissa sommarunderlag leda till längre bromssträckor och till högre däckslitage (slitagepartiklar samt kortare livslängd). Dessa konsekvenser är inte utredda och kan därför inte ställas i relation till fördelarna i Transportstyrelsens förslag eller till slitage- och koldioxidparametrar gällande total miljöpåverkan. ​Gällande reduceringsgrad så kommer det tidigare kravet angående skillnad i antal dubb (max 25% tappade dubbar) från att prestanda på dubbdäck på olika positioner på fordonet inte bör skilja sig för mycket då det ansetts riskera säkerheten. Olika prestanda på monterade däck kan ge dålig balans i fordonet och risk för under- och överstyrning, sladd mm. DRF anser inte att det finns faktaunderlag för att bedöma hur skillnad i prestanda på nya vinterdäck (både kopplat till olika antal dubb men även andra parametrar) som monteras på samma fordon påverkar säkerheten, men att frågan är väsentlig. I andra länder finns krav på att samma däck ska användas på samtliga positioner eftersom det av försiktighetsskäl ansetts motiverat. Idag kan dock sannolikt olika däck (olika fabrikat) med samma antal dubb prestera mer olika än samma däck med reducerat antal dubb vilket komplicerar sambanden. Sammanfattningsvis bedömer DRF att det kan finnas risker med att helt fritt tillåta mixning av olika dubbdäck på olika positioner. Ytterligare förslag DRF föreslår att Transportstyrelsen i samband med avläggandet av förslaget om vinterdäck för tunga fordon för fram behovet av:

 • En heltäckande däcklag som ställer tydliga krav på prestanda (acceleration, broms och styrning) för alla årstider och för både nya och slitna däck.
 • Mätbarhet på ett fastställt och standardiserat sätt för ovanstående prestandaparametrar.
 • En tydligare anvisning av hur olika (presterande) dubbdäck får mixas på olika positioner/axlar på ett fordon.
 • Ett system som tillåter succesivt högre krav på säkerhet (jämför med energimärkningen)
 • Ett system som inte hämmar produktutveckling och framtagandet av däck.
 • Samordning i Norden och Europa gällande ovanstående.
DRF ger sitt stöd åt förslaget; att genom explicit kravställning säkerställa att tunga fordon även vintertid har ett för säkerheten godtagbart väggrepp. DRF har dock följande synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Resultat från årets Däckrazzior


2018-09-21 Förra veckan genomfördes däckrazzior i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Drygt sju av tio tillfrågade förare hade inte mätt däcktrycket den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast. Var femtonde kontrollerad bil (6,7 procent) hade så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punkte- ring. Drygt 23 procent hade minst ett slitet däck med tre millimeter eller mindre mönsterdjup. Knappt tre procent hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup. Resultaten när det gäller däcktryck och mönsterdjup liknar dem från de senaste årens däckrazzior. På lite längre sikt, sedan vi startade med däckrazzior i Sverige, ser vi en trend att andelen bilar med slitna däck eller olagligt mönsterdjup minskar, säger Rickard Cosini, NTF.
Andelen vinterdäck på sommaren var den högsta noterade hittills: 11,9 procent. Detta kan delvis förklaras med fokus på södra Sverige i årets däckrazzia, med flest undersökta bilar i Västra Götaland och Skåne. I sö- der är andelen dubbfria vinterdäck på vintern större än i norr.
De bilister som väljer vinterdäck på sommaren finns främst i gruppen som kör dubbfritt på vintern, ef- tersom det inte är lagkrav för dessa att skifta till sommardäck, vilket det ju är när det gäller dubbdäck, säger Rickard Cosini.
Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15.20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med som- mardäck av motsvarande kvalitet.
Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI (Statens väg- och transportforsknings- institut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Vid däck- razziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhets- prov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

För mer information, kontakta: Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, 070-819 01 50 Mattias Hjort, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91 Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13 Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 070-687 03 66 Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47
För din trygghet - anlita en auktoriserad däckspecialist


"Många kunder känner sig lurade att köpa nya däck i onödan", allt enligt Aftonbladets Web-TV "200 sekunder" den 19 november. Visst är det trist att känna sig lurad, men för att minimera den risken är vårt förslag att du som kund alltid anlitar ett medlemsföretag i Däckspecialisternas Riksförbund - DRF. Vi är runt 650 medlemsföretag och däribland alla de stora kedjorna samt ca 50 fristående däckverkstäder. DRF är en branschorganisation för Sveriges däck-, fälg- och serviceverkstäder. Våra medlemmar är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. DRF är en del av Däckbranschen Sverige AB som verkar för säkerhet, hållbarhet och trygghet i branschen.

Som kund bör du kontrollera att din däckverkstad är ansluten till DRF. Att anlita ett medlemsföretag i DRF medför en trygghet för dig som kund eftersom våra medlemmar förbundit sig att ha rätt kompetensnivå och att efterfölja gällande lagar och regler. Dessutom har DRF ett avtal med Konsumentverket, vilket borgar för ytterligare kundtrygghet.

2017

Däckbranschdagen


2018-10-12 Sätt redan nu ett rött kryss i kalendern för den 12 december kl 10 - 16. Sätt ett rött kryss i kalendern för den 12 december kl 10 - 16. Då samlas för första gången hela Däckbranschen på Clarion Hotel Sign i Stockholm för en heldag med de senaste branschnyheterna, rapporterna, reglerna och leverantörstrenderna, förmedlat av en stark uppställning med talare. Håll utkik i din mailbox efter inbjudan eller läs programmet och anmäl dig redan nu genom att klicka på länken nedan! Välkommen
Däckbranschen Sverige & STRO
Remissyttrande: Kravet på vinterdäck på tunga fordon med flera föreslagna förändringar


DRF ger sitt stöd åt förslaget; att genom explicit kravställning säkerställa att tunga fordon även vintertid har ett för säkerheten godtagbart väggrepp. DRF har dock följande synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Förslaget Då DRF anser att det krävs fördjupad kunskap om hur olika däckegenskaper påverkar säkerheten på tunga fordon vid framförande på olika vinterväglag så borde förslaget åtminstone tills vidare harmoniseras med antingen Finland eller Norge vad gäller mönsterdjup även på släpvagnar. DRF anser att begreppet "när vinterväglag råder" bör slopas och ersätts med fasta datum. Första december till sista mars. Ikraftträdande borde vara 1 april istället för 1 mars 2019.
Tidigare skrivelse i §9 bör behållas. Med reduceringsgrad avses sannolikt antalet tappade dubbar i förhållande till det ursprungliga antalet på samma däck. DRF anser dock att trafiksäkerhetsproblemet inte bara är relaterat till tappade dubbar utan generellt till olika antal dubbar eller väggrepp på olika däck på samma fordon. Se även nedan.
I TSFS 2009:19 4§ står det ? Vid dubbelmonterade hjul på fordon med totalvikt över 3 500 kg får dock yttre däcks slitbana vara mer nött men inte så mycket att däckets armering
blottläggs? DRF anser att denna text stämmer illa med ambitionen att höja säkerheten vintertid och bör därför tas bort. ​Konsekvensutredningen I 3.3 bör texten om ökade koldioxidutsläpp utgå eller ges en bättre källhänvisning. Under pkt 6 så nämns att en test på is visar på en marginell ökning av väggreppet med ökat mönsterdjup, men att ni behåller 1,6 mm. Här anser DRF att flera studier bör göras på snö och modd. Det gäller även tidigare beslut om 5 mm på styr och driv. DRF anser därför att man i avvaktan på mer utförliga och omfattande tester hellre ska harmonisera med Norge och Finland än att förhålla sig passiv. Detta för att inte onödigtvis riskera sämre trafiksäkerhet och framkomlighet. Under pkt 5 .1 kan sista stycket skapa förvirring om att det endast kan räcka med M+S på framaxel. Övriga kommentarer Däcken står för en stor del av säkerheten på fordon och däck har även påverkan på bränsleförbrukning och miljö, t ex i form av slitage. DRF arbetar för att rätt däck ska användas vid rätt tillfälle/underlag så att högsta säkerhet kan erhållas samtidigt som negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras.
DRF anser att det är bekymmersamt att det inte finns internationella (Europeiska) märkningar/standarder för hur både nya och slitna däck ska prestera på olika underlag, i olika väderlek och under olika årstider. I den definition som nu föreslås att tas bort försvinner även kravet på ?särskilt framtaget för vinterförhållanden? som återfanns i den självdeklaration som tillverkarna gjort. När 3PMS ersätter detta krav så medför det fördelen att det är ett faktiskt friktionstest som ligger till grund för märkningen. Nackdelen är att kraven endast gäller nya däck, arr kraven är relativt låga och statiska (ökar inte över tid), att de är ett accelerationstest och inte ett broms- eller styrtest för tunga fordon samt att det öppnar för så kallade året-runt-däck på personbilar. Dessa året-runt-däck har vissa vinteregenskaper, dock framtagna för vinterförhållanden i Europa generellt och inte specifikt för Norden. Det finns en risk att detta öppnar för däck som kan prestera sämre än speciellt framtagna vinterdäck för den Nordiska vintern och samtidigt vara sämre än sommardäck på sommaren.
Nu finns det ingen definition på sommardäck (personbil) men mjukare gummiblandningar för vinterbruk kan på vissa sommarunderlag leda till längre bromssträckor och till högre däckslitage (slitagepartiklar samt kortare livslängd). Dessa konsekvenser är inte utredda och kan därför inte ställas i relation till fördelarna i Transportstyrelsens förslag eller till slitage- och koldioxidparametrar gällande total miljöpåverkan. ​Gällande reduceringsgrad så kommer det tidigare kravet angående skillnad i antal dubb (max 25% tappade dubbar) från att prestanda på dubbdäck på olika positioner på fordonet inte bör skilja sig för mycket då det ansetts riskera säkerheten. Olika prestanda på monterade däck kan ge dålig balans i fordonet och risk för under- och överstyrning, sladd mm. DRF anser inte att det finns faktaunderlag för att bedöma hur skillnad i prestanda på nya vinterdäck (både kopplat till olika antal dubb men även andra parametrar) som monteras på samma fordon påverkar säkerheten, men att frågan är väsentlig. I andra länder finns krav på att samma däck ska användas på samtliga positioner eftersom det av försiktighetsskäl ansetts motiverat. Idag kan dock sannolikt olika däck (olika fabrikat) med samma antal dubb prestera mer olika än samma däck med reducerat antal dubb vilket komplicerar sambanden. Sammanfattningsvis bedömer DRF att det kan finnas risker med att helt fritt tillåta mixning av olika dubbdäck på olika positioner. Ytterligare förslag DRF föreslår att Transportstyrelsen i samband med avläggandet av förslaget om vinterdäck för tunga fordon för fram behovet av:

 • En heltäckande däcklag som ställer tydliga krav på prestanda (acceleration, broms och styrning) för alla årstider och för både nya och slitna däck.
 • Mätbarhet på ett fastställt och standardiserat sätt för ovanstående prestandaparametrar.
 • En tydligare anvisning av hur olika (presterande) dubbdäck får mixas på olika positioner/axlar på ett fordon.
 • Ett system som tillåter succesivt högre krav på säkerhet (jämför med energimärkningen)
 • Ett system som inte hämmar produktutveckling och framtagandet av däck.
 • Samordning i Norden och Europa gällande ovanstående.
DRF ger sitt stöd åt förslaget; att genom explicit kravställning säkerställa att tunga fordon även vintertid har ett för säkerheten godtagbart väggrepp. DRF har dock följande synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen.
Resultat från årets Däckrazzior


2018-09-21 Förra veckan genomfördes däckrazzior i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Drygt sju av tio tillfrågade förare hade inte mätt däcktrycket den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast. Var femtonde kontrollerad bil (6,7 procent) hade så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punkte- ring. Drygt 23 procent hade minst ett slitet däck med tre millimeter eller mindre mönsterdjup. Knappt tre procent hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup. Resultaten när det gäller däcktryck och mönsterdjup liknar dem från de senaste årens däckrazzior. På lite längre sikt, sedan vi startade med däckrazzior i Sverige, ser vi en trend att andelen bilar med slitna däck eller olagligt mönsterdjup minskar, säger Rickard Cosini, NTF.
Andelen vinterdäck på sommaren var den högsta noterade hittills: 11,9 procent. Detta kan delvis förklaras med fokus på södra Sverige i årets däckrazzia, med flest undersökta bilar i Västra Götaland och Skåne. I sö- der är andelen dubbfria vinterdäck på vintern större än i norr.
De bilister som väljer vinterdäck på sommaren finns främst i gruppen som kör dubbfritt på vintern, ef- tersom det inte är lagkrav för dessa att skifta till sommardäck, vilket det ju är när det gäller dubbdäck, säger Rickard Cosini.
Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15.20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med som- mardäck av motsvarande kvalitet.
Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI (Statens väg- och transportforsknings- institut), Däckbranschens informationsråd, trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Bilprovningen. Vid däck- razziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhets- prov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

För mer information, kontakta: Rickard Cosini, NTF, rickard.cosini@ntf.se, 070-819 01 50 Mattias Hjort, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91 Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13 Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 070-687 03 66 Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47
För din trygghet - anlita en auktoriserad däckspecialist


"Många kunder känner sig lurade att köpa nya däck i onödan", allt enligt Aftonbladets Web-TV "200 sekunder" den 19 november. Visst är det trist att känna sig lurad, men för att minimera den risken är vårt förslag att du som kund alltid anlitar ett medlemsföretag i Däckspecialisternas Riksförbund - DRF. Vi är runt 650 medlemsföretag och däribland alla de stora kedjorna samt ca 50 fristående däckverkstäder. DRF är en branschorganisation för Sveriges däck-, fälg- och serviceverkstäder. Våra medlemmar är auktoriserade däckspecialister, vilket borgar för en hög kvalitetsnivå på medlemsföretagen och deras tjänster. DRF är en del av Däckbranschen Sverige AB som verkar för säkerhet, hållbarhet och trygghet i branschen.

Som kund bör du kontrollera att din däckverkstad är ansluten till DRF. Att anlita ett medlemsföretag i DRF medför en trygghet för dig som kund eftersom våra medlemmar förbundit sig att ha rätt kompetensnivå och att efterfölja gällande lagar och regler. Dessutom har DRF ett avtal med Konsumentverket, vilket borgar för ytterligare kundtrygghet.

2016

NTF och däckbranschen - Lag om sommardäck kan rädda liv


2016-05-30 Upp emot en kvarts miljon bilar körs på dubbfria vinterdäck året om, trots larmrapporter
om hur mycket sämre de fungerar på sommarvarma vägar.
Vinterdäckslagen infördes för att rädda liv. Nu är det dags för en lag om sommardäck
på sommaren, som en självklar åtgärd för att lyfta Nollvisionen om döda och allvarligt
skadade i trafiken. Det skriver Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) och däckbranschen
i en gemensam debattartikel på DN Åsikt i dag. Läs hela debattartikeln här
Nu sker kontroller av energimärkningen på sommardäck


2017-06-27 ​Däck till personbilar, lastbilar och bussar ska ha energimärkning som visar på energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller. I förra veckan besökte Energimyndigheten tillsammans med generaldirektör Erik Brandsma en däckverkstad i Eskilstuna för att kontrollera att de nya däcken lever upp till kraven på energimärkningen. Just nu pågår en kontroll av energimärkningen på däck hos återförsäljare runt om i hela Sverige. De orter som kontroller har utförts på är Umeå, Uppsala, Göteborg, Sundsvall Linköping, Stockholm och Eskilstuna. Vi kommer totalt att kontrollera över 1 000 nya personbilsdäck som ska säljas till konsumenter, och hittills har vi gjort närmare två tredjedelar. Av kontrollerna omfattar ungefär 150 försäljning via webbutiker medan resten är hos återförsäljare, berättar Anders Hallberg på Energimyndigheten. Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Energimärkningen har lett till att allt fler kunder börjar ställa krav på vilken typ av däck de vill ha vilket gynnar både kunden, däckåterförsäljarna och i slutändan även miljön, säger Erik Brandsma. Liknande kontroller görs i flera andra EU-länder Energimärkningen är obligatorisk och gäller i alla EU-länder. I Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för att kontrollera att kraven på energi-märkning av olika produkter uppfylls. Myndighetens besök på däckverkstäder är en del i ett projekt inom EU som heter MSTYR15. 14 EU-länder samt Turkiet gör nu liknande marknadskontroller av däck under våren och sommaren. Däck är en viktig produkt när det gäller energieffektivisering men få medlemsstater har hittills gjort provningar av däck. Det är organisationen ProSafe i Bryssel står som organisatör och sammanhållande länk för detta marknadskontrollprojekt. Projektet har ett preliminärt avslut i februari 2018. Mer information
Här finns mer information om energimärkningen och marknadskontrollprojektet MSTYR15.
Kör du med odubbade vinterdäck på sommaren?


2016-05-17 Här kan du läsa varför du inte ska det!
DRF är medarrangör till Automässan i Göteborg den 18-21 januari 2017


2016-05-13 Anna Jarnö, affärsansvarig, och Beatrice de Maré Peterson, marknadsansvarig, Automässan. Redan 12 000 kvadratmeter utställningsyta såld. Det börjar dra ihop sig till Nordens största affärsdrivande mässa och mötesplats för motorbranschens eftermarknad, Automässan 2017 den 18-21 januari i Göteborg. En mässa som kommer att spegla en bransch i förändring. Det känns bra, riktigt bra sett till utställare och de program som vi, mässans huvudmän och utställarna arbetar med, berättar Anna Jarnö, affärsansvarig för Automässan hos Svenska Mässan. Automässan 2014 lockade 15 190 högkvalitativa besökare från norra Europa. Antalet utställare var 275 och representerade då allt från globala leverantörer till fordonsindustrin ned till nischade specialister inom verktyg och instrument, säger Anna Jarnö. Hon berättar att den utvärdering som gjordes av Automässan för snart tre år sedan visar på fler besökare med beslutsrätt jämfört med mässan 2011. Pratar vi Automässan, då pratar vi affärer både för utställare och besökare, något som är viktigt för en branschmässa som Automässan, understryker Anna Jarnö. Den svenska bilbranschen går för högtryck sett till nyregistreringar av personbilar, lätta och tunga kommersiella fordon samt rullande vagnpark. Men samtidigt står branschen inför utmaningar som teknikskiften och skärpt konkurrens. En utveckling som berör bilhandel, bil- och däckverkstäder, lack- och skadeverkstäder, samt inte minst dess personal! Vi ser en snabb utveckling inom digitalisering, som diagnos och hanteringen av teknisk information. Det är något som vi och våra medlemsföretag kommer att återkomma till under mässan, berättar Gilbert Fransson, representant för branschföreningen Fordonsverkstadsutrustarna, FVU. Även Sveriges Bildelsgrossisters Förenings, SBF, ordförande Christer Liljenberg ser den fordonstekniska utvecklingen och digitaliseringen som två av branschens stora utmaningar och därmed områden att bekanta sig närmare med som besökare på Automässan i januari. För oss är frågan om fungerande konkurrens med valfrihet för både verkstäder och bilägare av största betydelse. Frågan knyts allt närmare till bilens mjukvara och access till den, säger Christer Liljenberg och förklarar att han ser fram mot demonstrationer av intressanta produkter och tjänster samt kunskapslyftande seminarier under Automässan 18-21 januari. Automässan är Nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens eftermarknad. Automässan arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg på uppdrag av FVU och SBF med Däckspecialisternas Riksförbund, DRF, Motorbranschens Riksförbund, MRF, och Motorbranschens Arbetsgivareförening, MAF, som officiella samarbetspartners. Utdrag ur dagenstransport.se
"Fulgasfrågan" rullar vidare


2016-06-22 För en tid sedan slog MRF larm om att det marknadsförs och säljs fulgas för påfyllning av bilars AC-system. I samband med detta polisanmäldes också fyra företag för denna hantering. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tagit MRF:s polisanmälan på allvar. - Vi blev kontaktade efter Christer Sandqvist på MSB läst en artikel om MRF: s fulgas-test 2015, som DN Motor publicerade tidigare i år, berättar Joachim Due-Boje servicemarkandsansvarig på MRF. Detta ledde till att MRF och MSB träffades nyligen för att gå igenom frågan. På mötet visade MRF upp olika typer av gasol och gasflaskor som MRF köpt med hjälp av utomstående privatpersoner. Bland annat ac-gasen R134a som inhandlades på en av de anmälda företagens hemsida. På betalsidan kan köparen fylla i om han eller hon är privatperson eller företag. Det strider mot den svenska F-gasförordningen som är hårdare skriven än EU-förordningen. Det krävs ett personligt certifikat för att överhuvudtaget manipulera slutna system med fluorerade gaser. - Det förkom ingen kontroll om personerna som köpte gasen hade något certifikat, berättade Jocke på MRF. MSB var speciellt intresserad av hur den miljövänliga ac-gasen (gasol) var förpackad och transporterad till utlämningsställena. MRF visade upp de omärkta vanliga kartongerna, - detta ser vi mycket allvarligt på, avslutade Christer Sandqvist från MSB.
Motorbranschen förbereder sig för digitaliseringen


2016-06-23 Digitaliseringen, autonoma och uppkopplade fordon, samt de krav som utvecklingen medför även inom servicemarknaden kompetens och teknik kommer att avspegla sig på Automässan 2017. Dels kommer många utställare med senaste nytt inom teknik, dels kommer MRF:s branschseminarier att ta upp utvecklingen, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Automässan hos Svenska Mässan i Göteborg. Den digitala utvecklingen medför konsekvenser även inom servicemarknaden, och kommer att påverka framtida behov av tjänster och kompetens samt förmodligen även dess struktur.
Det vore märkligt om en bil som får enkla fel, buggar, i framtiden skulle tvingas in till verkstaden för att få dem uppdaterade. Redan idag finns det bilar som uppdaterar sig själva precis som smartphones, läsplattor eller vanliga datorer, säger Joachim Due-Boje på MRF:s verkstadssektion.
Han menar att branschen står inför en evolution i och med dels uppkopplade fordon, dels nya drivlinor. Lägg sedan till ett generellt minskad servicebehov med allt färre slitagedelar som kommer att behövas att bytas. Då förstår man att eftermarknaden står inför en stor utmaning sett till dess nuvarande struktur. Det är något som vi kommer att återspegla i MRF:s seminarier under Automässan, berättar Joachim Due-Boje. Enligt Caj Luoma på Motorbranschens Arbetsgivareförening och Motorbranschens Yrkesnämnder är den branschgemensamma utbildningssatsningen på specifika Motorbranschcollege ett sätt att möta strukturomvandlingen, tekniksprånget. På dessa motorbranschcollege ska fordonseleverna få en utbildning som matchar branschens behov. Dels har vi ett kortsiktigt utbildningsbehov för att täcka branschens uttalade personal- och kompetensbehov med över 5 000 nya medarbetare några år framöver. Dels har vi ett långsiktigt behov som handlar om de teknikskiften som motorbranschen redan i viss mån befinner sig i, förklarar Caj Luoma. Men han spår att det politiska beslutet, taget av gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S), om att utse 2016 till Yrkesutbildningens år kan vara värdefullt för att motivera satsningen på resursstarka motorbranschcollege. Inom däckbranschen är det främst administrationen som genomgått en digitalisering. Några helautomatiserad gummiverkstäder finns ännu inte inom synhåll, enligt Peter Buhre, vd för DRF, Däckspecialisternas Riksförbund.
Utan en fungerande administration skulle det vara omöjligt att hantera ett däckhotell med uppemot 12 000 hjul. Det handlar om registreringsnummer/ägare, registrering och fakta om däckens kondition, tidsbokning online och fakturering, berättar Peter Buhre och tillägger att detta sker inom endast sex veckor på våren respektive hösten. Han nämner även en ökad grad av automation och digitalisering av monterings- respektive balanseringsmaskiner.
Arbetet blir mindre fysiskt krävande, men är alltjämt ett hantverk, avrundar Peter Buhre, DRF. MRF, MAF och DRF finns på plats som utställare samt svarar för branscharrangemang under hela Automässan den 18-21 januari på Svenska Mässan i Göteborg. Automässan är Nordens största mötesplats för fordons- och verkstadsbranschens eftermarknad. Automässan arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg på uppdrag av FVU och SBF med Däckspecialisternas Riksförbund DRF, Motorbranschens Riksförbund MRF och Motorbranschens Arbetsgivareförening MAF som officiella samarbetspartners.
Servad bil och bra däck säkrar trevlig bilsemester


2016-07-04 Den efterlängtade semestern är snart verklighet och många familjer har sedan läge planerat sin bilsemester. En bilsemester ger kanske den bästa frihetskänslan, man kan stanna var man vill och ofta hittar man spännande omvägar. Bilen lastas tungt för semestern och bilen ska klara av större påfrestningar än vanligt. Därför är det viktigt att serva bilen och kolla däcken före semestern. Tungt lastad bil behöver 10-15 procent mer luft i däcken. Det är inte roligt att åka på bilsemester när man vet att bilen inte är servad och däcken kanske är för slitna. Bristfällig service kan leda till att bilen går sönder långt borta från bebyggelsen. Det kan ta lång tid innan man får hjälp och ytterligare tid går åt att laga bilen, vilket inte är roligt när man är på semester. Dessutom kan det även bli ett djupt hål i semesterplånboken. Bilens grundservice omfattar bland annat oljebyte samt ny oljefilter och alla viktiga delar kontrolleras. Samtidigt kan även däcken och lufttrycket kontrolleras. Enligt lagen ska sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter, men så slitna däck är inte längre säkra. Speciellt risken för vattenplaning ökar avsevärt när mönsterdjupet är mindre än fyra millimeter. Plötsliga och kraftiga åskskurar är vanliga på sommaren och det är inte värt att riskera familjens säkerhet genom att åka på semester med slitna däck. Säkra däck är den bästa semesterinvesteringen för alla som ska på bilsemester, säger Allan Ostrovskis, teknisk chef på Nokian Tyres. Dubbfria däck är inte sommardäck Med dubbfria vinterdäck ska man absolut inte åka på bilsemester. De har betydligt mjukare gummiblandning än sommardäck och även mönstret är utvecklat för vinterväglag. Därför har dubbfria vinterdäck mycket sämre våtgrepp i sommarvärmen än sommardäck. Den mjuka gummiblandningen gör också att de inte är lika stadiga som sommardäck, vilket ökar risken för att en tungt lastad bil börjar sladda vid en undanmanöver. På samma sätt ska man kontrollera däcken på husvagn och husbil. Ett vanligt fel är att äldre husvagnsdäck har små sprickor på däcksidan som beror på att vagnen har stått länge ute i solen. Om däcken har sprickor eller är slitna så ska nya däck köpas. Kom ihåg att öka lufttrycket När bilen är servad och däcken är i bra skick, så ska även lufttrycket kontrolleras strax före bilsemestern. Tungt lastad bil behöver 10-15 procent mer luft i däcken än normalt. Om det rekommenderade lufttrycket till exempel är 2,5 bar så ska trycket ökas med 0,25 - 0,40 bar. Lufttrycksrekommendationen anges i bilens instruktionsbok. Lufttrycket ska kontrolleras på kalla däck. Efter semestern ska lufttrycket återställas till normal nivå igen, säger Ostrovskis. Och till sist den viktigaste förutsättningen för en säker bilsemester. Kör försiktigt och med framhållning. Kom ihåg att på semestern bör du inte ha bråttom någonstans. Både du som sitter bakom ratten och resten av familjen i bilen njuter betydligt mer av bilsemestern när körningen sker lugnt och säkert! Tips för säker och njutbar bilsemester

 • Kolla däcken och deras mönsterdjup, säkert grepp = minst 4 mm mönsterdjup
 • Kolla däcktrycket, tungt lastad bil behöver 0.25-0.40 bar mer luft i däcken, kom ihåg att även kolla reservdäckets lufttryck
 • De bästa däcken ska alltid monteras på bilens bakaxel, oavsett om bilen är framhjuls-, bakhjuls- eller fyrhjulsdriven
 • Kom ihåg att dubbfria vinterdäck inte är säkra på sommaren
 • Kolla även husvagnsdäcken och deras däcktryck
 • Kolla nivåerna för motorolja, kylvätska, spolarvätska samt vätskorna för styr- och bromsservo
 • Kolla skicket av remmarna i motorn och ljusen
 • Ta med varningstriangel, reflexväst, ficklampa, första hjälpen, olja, kylarvätska, säkringar, bilens instruktionsbok och tillbehör som behövs för att byta/tillfälligt laga ett däck
 • Lasta inte tunga saker i skidboxen eftersom de förändrar bilens tyngdpunkt. Kolla på bilens instruktionsbok hur mycket du får lasta på bilens tak
 • Rengör vindrutan även inuti
 • Reservera tillräckligt med tid för resan
 • Prata och sms:a inte när du kör
 • Kör försiktigt och håll avstånden
 • Stanna ofta och vila
Kör säkert!
Däckegenskaperna är alltid en kompromiss


2016-07-07 Flera tons vikt och ännu tyngre ansvar vilar på varje handflata När lastbilstillverkarna väljer däck som "standardmontering" är det alltid däck med lägst rullmotstånd som prioriteras. Det gäller faktiskt även om en konkurrerande däcktillverkare "lockar" med ett liknande däck till ett långt mer fördelaktigt pris. Det lägsta rullmotståndet vinner alltid, eftersom det är detsamma som en låg bränsleförbrukning och det innebär i sin tur en reduktion av driftkostnaden. Det är just av denna anledning såväl lastbilstillverkare som åkeriägarna jagar hela däckbranschen med blåslampa, för att de ska utveckla däck med ständigt lägre rullmotstånd. I några fall låter sig däcktillverkarna lockas att "gå för långt", vilket i sin tur innebär att man skjuter andra viktiga däckegenskaper en smula åt sidan. För nog är rullmotståndet viktigt, men det är minst lika viktigt att däcket kan överföra styrnings- och bromskrafter till vägbanan. Säkerhet är viktigast Även om bränsleförbrukningen är en viktig faktor, så är det alltid säkerheten som har allra högsta prioritet. Och det håller säkert även lastbilstillverkare och åkare med om, om sanningen ska fram. Förutom att rulla så lätt som möjligt ska däcket också kunna styra och bromsa, och när det gäller dragdäcken ska det även kunna överföra dragkraft till det aktuella underlaget. Tänk på att hela fordonets vikt vilar på några få "handflator". För ett normalt 40 tons fordon talar vi om att 40 ton kanske bara skall bäras av tolv däck. Det vill säga omkring 3,5 ton på varje "handflata". Och till detta ska tilläggas att det naturligtvis förväntas mycket lång livstid för däcken. Det är faktiskt många olika egenskaper och konstruktionsmässig drar de inte alla i samma riktning. Om man till exempel utvecklar ett däck som har extremt lång livstid kan det betyda att styr- och bromsegenskaperna reduceras i motsvarande grad. På samma sätt kan ett däck med lågt rullmotstånd ofta ha en reducerad slitstyrka. Ett lastbilsdäcks egenskaper rymmer därför alltid ett eller flera kompromisser där det i slutändan tas mest hänsyn till den eller de egenskaper som är viktigast för den specifika användningen. Det är nämligen mycket stor skillnad på ett däck som uteslutande används för fjärrtransport på fina vägar och på ett däck som övervägande skall användas för "on och off road". Lufttrycket viktigt Oavsett vilka krav man ställer på sina däck är det emellertid mycket viktigt att lufttrycket i däcken är korrekt inställt. Att hålla rätt däcktryck under alla tänkbara förhållanden är dock i praktiken en omöjlighet. I så fall skulle man nämligen ständigt ändra tryck allt efter axelbelastning, vägbeskaffenhet och väderlek. Rätt däcktryck mäts med kalla däck och ställs in till ett värde som ger det rätta trycket vid maximal belastning. När däcket härefter körs varmt stiger trycket och den som i denna situation får för sig att sänka däcktrycket gör sig skyldig till en katastrofal felbedömning. Med ett lägre tryck kommer däcket där efter att utveckla ännu mer värme och om olyckan är framme blir det så varmt att det kan börja brinna. Olika index Alla däcktillverkare strävar efter att minimera rullmotståndet och därigenom minska lastbilsägarens utgifter för diesel och däck. Men om det optimala resultatet skall nås är det nödvändigt att chaufförerna ställer upp på dessa ansträngningar, och därmed hålla kontroll på däcktrycket. Rätt däcktryck är avgörande för ett bra resultat. Och det skall kontrolleras med lämpliga intervaller, alltid och året runt, men om ett lämpligt intervall är varje vecka, oftare eller lite mer sällan är upp till var och en och upp till den enskildes erfarenhet med hänsyn till lufttapp och liknande individuella förhållanden. För att komma fram till rätt däcktryck skall man också ha kunskap om:

 • Högsta tillåtna axeltryck
 • Däckets förutsättningar
Axeltryck får man upplysning om i lastbilens handlingar och däckens förutsättningar kan avläsas på sidan av däcket. En typisk beteckning kan t.ex. vara: "315/80 R 22,5 156 L" 315/80 beskriver däckets bredd och höjd, R står för radialdäck, 22,5 står för fälgens diameter i tum och så kommer vi till det intressanta "156 L". 156 är det så kallade Loadindex, ett tal som kan omsättas till däckets tillåtna bärkapacitet. Bärkapaciteten står i förhållande till den efterföljande bokstaven "L" som anger högsta tillåtna hastighet som däcket får köras med. Beteckningarna omsätts till förståeliga värden, genom att man går in i de respektive tabellerna. Detta däck kan således klara en belastning på 4.000 kg och får köra högst 120 km/t. Nu kan vi gå in i däcktryckstabellerna för enkel- respektive dubbelmonterade hjul. Ta utgångspunkt i det maximala axeltrycket för den aktuella axeln, till exempel 7.500 kg, gå ner i tabellen till 315/80R22,5 och läs av det rekommenderade däcktrycket i bar, i detta fallet 8,0 bar. Det var framaxeln. För dubbelmonteringen på bakaxeln gäller att samma däck skall pumpas till 5,9 bar med ett axeltryck på 10.000 kg. Om lastbilen går i internationell trafik kan det tillåtas ett dragaxeltryck på 11.500 kg och i så fall skall trycket sänkas till ca 7,0 bar. Anläggningsbilar För att säkra den maximala framkomligheten med ett entreprenadfordon är det viktigt att ha lite extra uppmärksamhet på däckvalet. Det gäller om däckmonteringen är så specialiserad som nödvändigt men heller inte mer. Ju mer grovmönstrat och specialframställt ett lastbilsdäck blir, desto mer försämras de basala vägegenskaperna. Det gäller därför att hitta rätt balans mellan terrängegenskaper och vägegenskaper. Ett grundligt samtal med en däckspecialist kan därför rekommenderas. På en punkt kan man emellertid själv styra däckets egenskaper och det är med hjälp av lufttrycket. Normalt skall man pumpa sina däck för att uppfylla kravet om säker och ekonomisk körning på allmän väg med full last. Och det betyder normalt 7,5 till 8,0 bar. Ett fullt pumpat däck ger emellertid inte den maximala dragkraften, friktionen, mot vägunderlaget. Däckets slitbana blir i det fallet för liten. Om man släpper ut lite av trycket ser man genast att däcket sjunker och slitbanan ökar motsvarande. På så sätt kan man, inom vissa gränser, förbättra däckets förmåga att överföra dragkraft i besvärlig terräng. Med Michelin XZL kan lufttrycket sänkas upp till 40 procent för att uppnå bästa förhållande mellan slitbana och dragkraft. Med vanliga däck kan det inte rekommenderas att gå under 3,0 bar och bara i mycket mjuk terräng. EU däckmärkning Utvecklingen av nya däcktyper går otroligt snabbt och när det gäller att välja den rätta däcktypen till lastbilen är det klokt att söka råd hos sin däckleverantör som känner bilflottans sammansättning och det aktuella utbudet av däcktyp. För att göra däckvalet mer överskådligt införde EU år 2012 regler att alla nya däck skulle kategoriseras och förses med en EU-märkning som anger däckets objektiva egenskaper i tre viktiga kriterier, nämligen 1) energieffektivitet, 2) panikbromsning och 3) ljudnivå. Denna ordning har nu funnits i mer än tre år och efterhand har kunderna lärt känna ordningen. Det är inget tvivel om att detta kommer att göra åkeriägarna mera uppmärksamma på däckens betydelse för lastbilarnas samlade bränsleekonomi och det besparar inte bara transportindustrin från utgifter, men det bidrar också till att reducera utsläppet av skadligt CO2. Däckköparna skall dock också vara uppmärksamma på att däckfirmorna bara ger information om en mindre del av de krav som en köpare bör ställa vid val av däck. Det finns t.ex. inga upplysningar om dragkraftsegenskaperna eller upplysningar om körning i vinterföre, och förordningen kan alltså knappast användas vid val av vinterdäck. På samma vis ges heller ingen information om däckens hållbarhet och livstid. EU-förordningen är emellertid ett bra steg på väg till bättre jämförelse och öppenhet kring val av däck, särskilt till tunga fordon.
Däckrazzior nästa vecka


2016-08-25 Däckrazzior ska genomföras den 29 augusti till 2 september i Västerbotten, Värmland, Södermanland, Gotland, Skaraborg och Göteborg. Sedan satsningen startade har det varit däckrazzior i alla Sveriges län Polisen genomför en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.
Medan däckspecialister mäter mönsterdjup och lufttryck berättar en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren får också information om energimärkningen av däck och även svara på ett par frågor. När däckkontrollen är klar får föraren en nyckelring som kan användas för att mäta när mönsterdjupet understiger 3 mm (och som "femma" i kundvagnen), en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad.
Mönsterdjup och lufttryck som undersöks antecknas under razziorna. Resultatet av undersökningen ligger till grund för en däckrazziarapport.
Däckrazzia


2016-08-29 Allt färre bilister kör på slitna däck med dåligt mönsterdjup. Men lufttrycket är det ganska få som bryr sig om, trots att rätt tryck i däcken både sparar pengar och gör färden säkrare. Denna vecka görs den årliga "däckrazzian" på olika håll i Sverige. Polisen gör ordinarie trafikkontroller, och direkt efteråt finns utsända från trafiksäkerhetsorganisationen NTF på plats för en frivillig kontroll av däcken. Andelen däck med för dåligt mönsterdjup har sjunkit sedan razziorna startade för drygt tio år sedan. Däremot har det blivit fler som kör på vinterdäck sommartid, i fjol så många som fem procent, trots att det ger sämre grepp och bromssträcka. Och när det gäller att ha koll på lufttrycket syns ingen förbättring.
Ungefär två tredjedelar av bilisterna vet inte när de kollade lufttrycket senast, eller har inte gjort det den senaste månaden, säger Pontus Grönvall på Däckbranschens informationsråd. Med för dåligt tryck slits däcken mycket fortare. Det kostar pengar, är dåligt för miljön eftersom nya däck måste tillverkas, och gör bränsleförbrukningen högre. Dessutom kan man få problem att manövrera i ett kritiskt läge om trycket är för dåligt, eller det skiljer för mycket mellan däcken på samma axel, säger Grönvall.
DRF önskar alla en God Jul


2016-12-23 Så är det dags att tacka för i år och önska 2017 Välkommen. Man kan ju hoppas på att det blir ett bra år för oss alla! Kör försiktigt och ta hand om varandra.
Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt


2016-09-01 Forskare på VTI har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Vi fokuserade särskilt på jämförelsen mellan dubbade och dubbfria vinterdäck i testen. Det visade sig att broms- och styrprestanda för dubbdäck och nordiska däck på barmark är praktiskt taget likvärdiga, för nya såväl som begagnade däck, säger Mattias Hjort, forskare på VTI. Vinterdäcken delades upp i tre huvudkategorier; dubbade däck, dubbfria vinterdäck av nordisk typ och dubbfria vinterdäck av centraleuropeisk typ. En mindre grupp sommardäck testades som jämförelse och både däck av premium- och budgetkategori fanns med i testerna. När det gäller nya däck så presterar de europeiska däcken cirka 10-13 procent bättre än de andra två typerna av vinterdäck. Detta gäller både bromsning och styrning, säger Mattias Hjort. För dubbdäck och nordiska däck fanns i praktiken ingen skillnad i bromsprestanda mellan nya och slitna däck. Både de nordiska och europeiska typerna av vinterdäck visar tydligt större spridning jämfört med dubbdäcken när det gäller bromsprestanda. Detta gäller både nya och slitna däck. För styrprestanda kunde ingen skillnad i spridning ses mellan däcken. Sommardäcken presterar i princip likvärdigt eller bättre än de europeiska vinterdäcken, både som nya och slitna. Det ska dock påpekas att det trots detta inte är lämpligt att använda sommardäck vid dessa temperaturer då de blir markant sämre än vinterdäck vid isbildning. En tidigare VTI-studie visar också att de europeiska vinterdäcken presterar markant sämre än dubbdäck och nordiska vinterdäck vid is och snö, säger Mattias Hjort. Fakta om studien Totalt har 84 däck testats, varav 31 helt nya däck och 53 begagnade. Däcken har testats på våt saltad asfaltväg vid nollgradig temperatur. Alla däcken har testats med VTI:s mobila däckprovningsutrustning BV12. Dessa tester mätte däckens broms- och styrprestanda. En delmängd av däcken testades också med riktig bil. Detta är en fortsättning på en studie från 2015, som då gjordes på is- och snöunderlag, se VTI rapport 875.
VTI rapport 901
Snökaoset: Norges tuffa krav på den tunga trafiken


2016-11-10 En fråga som DRF driver! Framkomlighet är viktigt och då är det inte bara bilens däck som är viktiga. Flera läsare har under de två senaste dagarnas snökaos i Stockholms-området hört av sig till oss och menar att det oftast är lastbilar och bussar som fått stopp och som korkat till trafiken.
Många ropar efter lagar som kräver bättre däcksutrustning hos den tunga trafiken.
Så är det nämligen i Norge. Sedan dåligt vinterrustade lastbilar ställt till med problem på de norska vägarna skärptes kraven den 1 januari 2014.
Fram till dess gällde att alla fordon med tillåten totalvikt över 3,5 ton skulle ha vinterdäck på fordonets styrande och drivande hjul från 15 november till 31 mars. Dessutom måste fordonet medföra snökedjor och ha ett visst mönsterdjup på däcken under hela vinterhalvåret.
Den 1 januari 2014 skärptes kraven: Vinterdäck ska sitta på alla hjul, även på trailern.
Så här är reglerna i Sverige: Tunga lastbilar (+3,5 ton) ska ha vinterdäck eller "likvärdig utrustning" på fordonets drivaxlar när vinterväglag råder under perioden 1 december till 31 mars. Det var en lagändring som vi fick så sent som 2012.
När Norge skärpte sina krav ökade man också kontrollerna vid gränserna mot Sverige (och Finland). Statens Vegvesen fick pengar för att anställa fler kontrollanter för uppdraget.
// Auto Motor & Sport Michael Åhman
Var fjärde hann inte byta till vinterdäck


2016-11-14 Snöovädret som drog in över landet i veckan ställde till det för många bilister. Nästan var fjärde hann inte byta till vinterdäck och 18 procent uppger att de har haft problem i trafiken. Särskilt i Stockholm var bilisterna dåligt förberedda för vinterväglaget, visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av If. Där körde drygt var fjärde person med sommardäck och 24 procent av Stockholmarna uppger att de inte hann byta till vinterdäck.
53 procent av Stockholmarna säger att de fick problem i trafiken i samband med veckans snöoväder. Många avåkningar "Vi ser en märkbar ökning av trafikskador just nu och det handlar i många fall om avåkningar och kollisioner då man glidit in i framförvarande bil eller kört på stillastående. Nu gäller det att de som fortfarande har sommardäck på sina fordon inte försöker ta sig till verkstaden utan i stället byter däcken på plats", säger Caroline Ulliana, informationschef på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande. Drygt var tionde bilist i Sverige fastnade med bilen i snön eller kunde inte ta sig till jobbet i tid eller alls. I Stockholm fick drygt varannan bilist svårigheter att ta sig fram i snön. Förra vintern i minne Ulrik Jönsson, förbundsordförande för Däckspecialisternas riksförbund, tycker att man bör sätta på vinterdäcken före november. Han tror att det faktum att många fortfarande hade på sommardäcken har att göra med hur förra vintern såg ut. Förra året hade vi knappt någon vinter. Det innebar att en del aldrig satte på vinterdäcken, säger han till TT och fortsätter:
Om det har varit en sådan svag, och sen, vinter som förra året och sedan en fantastiskt skön höst med varmt väder - då invaggas man ju i att tro att det kommer att bli en mild vinter i år också. Då tänker man inte att man ska sätta på vinterdäck.
Aftonbladet 2016-11-12
NTF vill se märkning av däck för grepp på is


2016-11-18 Sedan 2012 ska alla däck som säljs inom EU ska vara märkta med en konsumentinformation som tydligt beskriver däckets egenskaper vid vått underlag samt hur väl det presterar när det gäller buller och rullmotstånd. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, speciellt för nordiska förhållanden på vintern, är det minst lika viktigt att veta hur väl däcket presterar på is. I synnerhet då egenskaperna för väta och is motverkar varandra och kan bli direkt missvisande. - Under stora delar av året har vi i norden is eller risk för isbildning på våra vägar. Trots detta går det inte att som konsument välja ett däck som med säkerhet presterar väl på is som underlag. Att kunna märka upp ett däck som är anpassat för nordiska förhållanden har blivit allt viktigare i takt med att odubbade vinterdäck blivit vanligare och fler köper sina däck via Internet. Det finns nämligen en uppenbar risk att de nya odubbade vinterdäcken som du beställde i förra veckan, när vintern slog till i nästan hela Sverige, egentligen är anpassade för en vinter i Centraleuropa, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.
Dubbdäck är alltid bäst på ren is men det bästa valet av däck beror väldigt mycket på var du bor geografiskt samt hur du använder bilen under vinterhalvåret. För vissa är dubbdäck det bäst medans ett odubbat vinterdäck anpassat för nordiska förhållanden kan vara bättre för andra. Viktigast att komma ihåg är att man använder ett däck som är anpassat för årstiden, det vill säga vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren. Det finns inga däck som går att använda året runt, oavsett var man bor i Sverige. - Om vi får till en tydlig märkning av vinterdäck anpassade för nordiska förhållanden som på något sätt följer med under hela däckets livslängd så skulle det sannolikt medföra att färre konsumenter lurades att köpa centraleuropeiska vinterdäck eller så kallade året runt däck. De är däck som ingen vill se på den nordiska marknaden utom möjligtvis i de allra sydligaste delarna av Sverige. I våra tester på is har Centraleuropeiska vinterdäck en nästan dubbelt så lång stoppsträcka som ett dubbat vinterdäck och 30 procent längre än ett odubbat vinterdäck anpassat för vårt nordiska klimat. De så kallade året runt däcken är även värre, säger Jarmo Sunnari, SRA Manager Nokian Tyres
Fakta om däck:

 • Dubbdäck får användas från 1 oktober till den 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Lokala föreskrifter kan förekomma om förbund mot dubbade däck.
 • Det är lag på vinterdäck vid vinterväglag mellan den 1 december och den 31 mars för personbilar klass 1, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton.
 • Mönsterdjupet på vinterdäck måste vara minst 3 mm
 • Vinterdäck ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och märkta med M+S (Mud and Snow) men det är inte en garanti för att de är anpassade för nordiska förhållanden.
Många regler när det gäller vinterdäck


2016-11-21 Ibland kan det vara lagligt med sommardäck på vintern och vinterdäck på sommaren. Det finns en hel del regler att förhålla sig till när det gäller vilka däck man ska ha på bilen vid olika årstider. Från den 1 december kräver lagen att personbilarna ska ha vinterdäck. Det gäller fram till 31 mars. Men för att den här bestämmelsen ska gälla så krävs det också att är vinterväglag.
SVT Nyheter Dalarnas
DRF fick audiens i Riksdagen


2016-12-09 Den 9 december 2016 fick DRF sina tankar och åsikter framförda till Trafikutskottet i Riksdagen. En bit på vägen. Detta togs upp:

 1. DRF:s kommentarer till dubbskatteutredningen
 2. Som ett viktigt steg på vägen mot Nollvisionen bör en Sommardäckslag antas.
 3. Krav på vinterdäck för tunga fordon
Välj däck aktivt


2016-12-13 Däcken är absolut det viktigaste i och på bilen för trafiksäkerheten. Trots det är de flesta bilägare ointresserade när det kommer till vad som faktiskt håller kontakten med underlaget. Många investerar stora summor i bilar med all extra utrustning, dyra system för underhållningen, bästa komforten och största motorn men utrustar den sedan med exempelvis året-runt-däck. Däck som är farliga kompromisser på alla underlag och dessutom, i de flesta fall, olagliga på vinterväg.
All erfarenhet och tester visar ett starkt samband mellan pris och prestanda
Priset är avgörande för många i valet av däck, särskilt vinterdäck. En vanlig uppfattning är att det är liten skillnad mellan olika däck och att lågt pris är en besparing. För personer i däckbranschen är just detta den svåraste myten att slå hål på. All erfarenhet och tester visar ett starkt samband mellan pris och prestanda. Därmed inte sagt att du ska gå enbart efter prislistan för bästa däcket. Det handlar också om hur bilen används, hur du kör, om fler i familjen kör och vilka egenskaper som är mest väsentliga på de underlag du kör på. - Som i nästan alla fall så kostar hög kvalitet och säkerhet lite mer men när det gäller däck är det små extra kostnader för den högre säkerhet man får, det säger Peter Buhre, vd på Däckspecialisternas Riksförbund.
Han pekar också på våra väldigt varierande väderförhållanden och därmed underlag. Inte minst den tidiga vintern i år, med mycket snö under en period och därefter åter barmark, visar på svårigheterna. Bilister överraskades av snön i november vilket orsakade många onödiga olyckor och problem i trafiken. Byt däck oftare Det är svårt att förutse hur väglaget förändras under höst och tidig vår. Från däckbranschen är rådet att vara så flexibel som möjligt och att gärna byta mellan vinter- och sommardäck oftare. - Generellt är det bättre att köra med vinterdäck på barmark vissa perioder jämfört med att stå med sommardäcken på när snön kommer. Ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt är det dock bättre att skifta däck oftare utifrån det väglag som väntas, säger Peter. Många däckverkstäder erbjuder idag lösningar för bilisterna så de ska kunna ha rätt däck vid rätt tillfälle. I mellersta och södra Sverige är det också allt fler som har två olika uppsättningar vinterdäck. En med vinterdäck utan dubb för normal vinter och en med dubbade för resor till fjällen eller om vintern blir kall och isig.
Den lösningen finns än så länge bara i fantasin
- Även här tittar däckverkstäderna på hur man kan erbjuda lösningar för kunderna. Med större uppmärksamhet på vilka däck man har, bättre kontroll och service och ett mer aktivt agerande från bilisterna så ökas säkerheten, säger Peter.
- När får vi då se det däck som är ett bra sommardäck som på vintern omvandlas till ett bra vinterdäck, kanske även med någon sorts dubbar? Den lösningen finns än så länge bara i fantasin och tyvärr inget vi ser i den närmast framtiden, säger Peter. På frågan om framtidens lösning så påpekar Peter att det fortsatt är att tänka igenom vilken typ av däck som passar bäst för det sätt på vilket bilen används, vilka som kör, var man kör och om det kan förväntas svåra väderleksförhållanden. Att investera i säkerhet genom att ha bra däck och kanske även en tredje uppsättning att använda vid lite svårare förhållanden. Säkerhet kostar lite extra men inte alls i förhållande till vad ökad säkerhet innebär. Att konsultera en däckspecialist är därför en bra investering.

2015

Autogloben 2016


2015-09-17 Den 3-4 februari 2016 arrangeras Autogloben på Globen i Stockholm. Autogloben är en ny regional mötesplats för fordonsverkstäder och deras leverantörer i Stockholm och Mälardalen. Boka in i er almanacka för ett besök. Även däckbranschen sluter upp i detta evenemang
Fordonsservice på väg


2015-08-04 Arbetsmiljöverket (AV) har skickat ut brev till vissa medlemmar att de överväger att förbjuda medlemmen att efter 30 oktober utföra fordonsservice på väg. AV skriver att ett vite kan utdömas om inte fyra viktiga punkter uppfylls. Dessa punkter är:
1. Krav på TMA bil
2. Varselkläder klass 3
3. Skriftliga rutiner för anmälan tillbud/olyckor
4. Riskbedömning
Dessa krav gäller på angivna vägar i Stockholms, Östergötland, Sörmland samt Örebro län.DRF rekommendation om fordonsservice på väg, som finns att hitta via nedanstående länk, är till stor hjälp.
Förbundsstämma i DRF


2015-06-11 Den 21 maj 2015 hade DRF sin förbundsstämma Förbundsordförande Sven-Erik-Fritz avtackades för sin tid i DRF:s styrelse. Från 2005 var han ledamot. Åren 2006 till 2008 som vice ordförande och de senaste sju åren som dess ordförande. Sven-Erik blev utnämnd till hedersledamot och så även Alf Larsson från Centrala Gummi i Örebro. Dessutom avtackades Lasse Dahlqvist med en blomma för sina 10 år i DRF styrelse. Ulrik Jönsson (Ulrix i Malmö) blev vald till ny förbundsordförande. Ny VD för DRF är Peter Buhre
Nya hemsidan


2015-06-09 Välkommen till nya hemsidan. Ge oss gärna dina synpunkter om den nya hemssidan, vi vill alltid bli bättre!
Nya kursplaner 2016


2015-10-26 Anmäl er till Däckskolan!
Kursplaner och kursanmälan hittar ni under fliken "Däckskolan".
DRF medlem i MRF


2015-12-17 Däckspecialisternas Riksförbund, DRF branschförbund för Sveriges däck-, fälg och serviceverkstäder, blir medlem i MRF, Motorbranschens Riksförbund. Parallellt inleder de båda motorbranschorganisationerna ett samarbete. Vi välkomnar DRF som ny medlem i MRF, säger Tommy Letzén vd för MRF i en kommentar. Vi har många gemensamma frågor som vi kan driva tillsammans samtidigt som det finns områden där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Bilen är i sig en tekniskt komplicerad produkt - men utan hjul så kommer den ingenstans fortsätter Tommy. Det är DRF som branschförbund som blir medlem i MRF. Detta på motsvarande sätt som organisationer, återförsäljarföreningar, inom bilhandel har valt ett MRF-medlemskap för att få nytta av MRF:s olika specialkompetenser inom bilhandel, servicemarknad, lack- och bilskador, juridik samt internationella nätverk. Vi ser fram mot samarbetet som ett medlemskap innebär säger, Peter Buhre, vd för DRF. Många utav våra respektive frågor är väldigt lika och jag är övertygad om att det finns många gemensamma frågor där 1+1 blir mer än två, avslutar Peter. Bild: Tommy Letzén, MRF, och Peter Buhre, DRF. Kontakt för DRF, Peter Buhre, 0705-243222 Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.