top of page

Tidigare nyheter 

 

 • Arbetsmiljö
  Kommer snart
 • Hjulutrustningsteknik
  För DRF och dess medlemmar är kompetens mycket viktigt. Branschens viktigaste fråga under många år har varit att få till stånd en offentlig utbildning. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har utvecklat två kurser inom Fordons & transportprogrammet som är godkända av Skolverket. ​ Så här går det till om din skola vill starta upp ämnet Hjulutrustningsteknik: Undervisningen i ämnet Hjulutrustningsteknik ska utföras av de lärare som undervisar på Fordons och transportprogrammet. DRF som branschorganisation hjälper till att ta fram kontaktverkstäder på orten. På verkstäderna finns anställda som blir skolans kontaktpersoner. Kontaktpersonerna fungerar som ett kunskapsstöd åt gymnasieskolans lärare. De tar också hand om eleverna på verkstaden under praktikperioderna. Gymnasieskolan förbinder sig att ge kontaktpersonerna från verkstaden en handledarutbildning innan kursen startar. Här hittar du ett litet smakprovur utbildningsmaterialet Om ni är intresserade av att få mer information eller vill lägga till kursen Hjulutrustningsteknik på er skola så hör av er till: DRF (Däckspecialisternas Riksförbund):tel: 08-50 60 10 50 mail: gymnasium@drf.se
 • Energimärkningslagen
  Sedan den 1 november 2012 är däck en del av EU:s energimärkningssystem. Ansvarig myndighet i Sverige är Energimyndigheten. 1 maj, 2021 - Ny energimärkning för däck - Is-, och snögrepp Den 1 maj 2021 ska alla nytillverkade däck inom EU märkas med en ny etikett. Däckbranschens egna tidning däckdebatt har varit i kontakt med Energimyndigheten och the Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) för mer information om den nya märkningen och vad den innebär. Läs hela artiklen här!
 • Sommardäcklag
  Tanken på en sommardäckslag kom upp när DRF yttrade sig över regeringens remiss våren 2009 angående dåvarande Vägverkets lägesrapport. Sedan dess har frågan mognat, och efter sommaren 2010 benämns idén sommardäckslag. Nuvarande regler ligger på föreskriftsnivå. DRF förespråkar att frågan lyfts upp till lagnivå. En lagstiftning skulle verka för samling och stabilitet och en ökad trafiksäkerhetsmedvetenhet. Senare års utredningar har varit ofullständiga och blivit starkt kritiserade. Vissa åtgärder som vidtagits har ryckts ut ur sitt sammanhang. De negativa konsekvenserna av åtgärderna har inte analyserats innan de genomförts. En lagstiftning ställer krav på en statlig utredning innan en proposition kan föreläggas riksdagen. En samlad lagstiftning kring hjul skulle ställa krav på anpassning i förordningar och föreskrifter. Utan att föregripa en utrednings slutsatser så kan man redan idag säga att en sommardäckslag inte skulle belasta statsbudgeten. Tvärtom. Färre döda och allvarligt skadade i trafiken skulle resultera i sänkta samhällsekonomiska kostnader. DRF förespråkar att en utredning görs av en part som är oberoende av vägtransportsystemets aktörer. Målsättningen ska vara att föreslå en heltäckande lagstiftning om däck, fälg och hjul. Medan utredningen pågår bör den tidigare dubbdäckstiden (30 april) gälla.
 • Fordonservice på väg
  Sedan den 1 maj 2011 är Fordonservice på väg legaliserat (Trafikförordningen 12 kap 1 §). Men riskerna kvarstår och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är fortfarande ett stort problem. Fordonservice på väg har varit en högt prioriterad fråga för DRF och dess medlemmar i många år. ​ Läs mer
bottom of page