Hjulutrustningsteknik

Förbundet har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma intressen och vara en god opinionsbildare, bland annat genom att verka för branschens utveckling avseende teknik, ekonomi och yrkeskunnande.

För DRF och dess medlemmar är kompetens mycket viktigt. Branschens viktigaste fråga under många år har varit att få till stånd en offentlig utbildning. DRF har i samarbete med TYA (Transportfackets Yrkes-och arbetsmiljönämnd) skapat en gymnasieutbildning för "Däck och Hjulmekaniker".
Här hittar du mer information

Så här går det till om din skola vill starta upp ämnet Hjulutrustningsteknik:

Undervisningen i ämnet Hjulutrustningsteknik ska utföras av de lärare som undervisar på fordonsprogrammet. Det är inte troligt att dessa lärare har fullständig kunskap i ämnet.
Därför hjälper branschorganisationen DRF till att ta fram kontaktverkstäder på orten. På verkstäderna finns anställda som blir skolans kontaktpersoner. Kontaktpersonerna fungerar som ett kunskapsstöd åt gymnasieskolans lärare. De tar också hand om eleverna på verkstaden under praktikperioderna.
Gymnasieskolan förbinder sig att ge kontaktpersonerna från verkstaden en handledarutbildning innan kursen startar.
Här hittar du ett litet smakprov ur utbildningsmaterialet
Om ni är intresserade av att få mer information eller vill lägga
till kursen Hjulutrustningsteknik på er skola så hör av er till:
DRF (Däckspecialisternas Riksförbund):
tel: 08-50 60 10 50 mail: gymnasium@drf.se